EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:227:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 227, 16. juuli 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 227

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik
16. juuli 2020


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1027, 14. juuli 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 771/2014, (EL) nr 1242/2014 ja (EL) nr 1243/2014 seoses selliste erimeetmete rakendamise ja seirega, mille eesmärk on leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1028, 15. juuli 2020, millega määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) 2020/596 kohaste kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetuste taotluste esitamise lõppkuupäev

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1029, 15. juuli 2020, millega määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) 2020/595 kohaste lamba- ja kitseliha eraladustamise toetuste taotluste esitamise lõppkuupäev

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1030, 15. juuli 2020, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152 teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ andmenõuete tehnilised üksikasjad vaatlusaastaks 2021 ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1031, 15. juuli 2020, milles käsitletakse bensoehappe lubamist nuumsigade söödalisandina (loaomanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 )

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1032, 15. juuli 2020, millega antakse luba Bacillus subtilis DSM 28343 preparaadi kasutamiseks tarbevasikate ja nuumsigade söödalisandina (loa hoidja Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1033, 15. juuli 2020, millega pikendatakse luba kasutada Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 abil toodetud L-arginiini kõigi loomaliikide söödalisandina ja antakse luba Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 abil toodetud L-arginiini kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1139/2007 ( 1 )

27

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1034, 15. juuli 2020, milles käsitletakse loa andmist Aspergillus oryzae (DSM 26372) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamiseks munakanade söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

34

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1035, 3. juuni 2020, millega kinnitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite tootjakohase keskmise CO2 eriheite ja eriheite sihttaseme esialgsed arvutused 2018. kalendriaasta kohta või muudetakse neid ( 1 )

37

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1036, 15. juuli 2020, milles käsitletakse teatavate biotsiidides sisalduvate toimeainete heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1037, 15. juuli 2020, millega lükatakse edasi tooteliiki 12 kuuluvates biotsiidides akroleiini kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 )

72

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1038, 15. juuli 2020, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 )

74

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2020/1039, 14. juuli 2020, kehtestada liidu ettevõtjatele riigi rahalise toetuse andmiseks tingimus, et neil puudub seos koostööd mittetegevate jurisdiktsioonidega

76

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top