EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:191:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 191, 22. juuli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.191.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 191

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
22. juuli 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/443/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. juuni 2011, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks leping sadamariigi võetavate meetmete kohta ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

1

Leping sadamariigi võetavate meetmete kohta ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 715/2011, 19. juuli 2011, millega viieteistkümnendat korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

19

 

 

OTSUSED

 

 

2011/444/EL

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2011, millega määratakse kindlaks nõukogu peasekretariaadi ametisse nimetav asutus ja teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutus, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/491/EÜ, Euratom

21

 

 

2011/445/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 12. juuli 2011, millega lubatakse Saksamaal kohaldada elektrimaksu vähendatud määra sadamakai ääres seisvatele laevadele vahetult jaotatava elektri suhtes („kaldalt tulev elekter”) kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19

22

 

 

2011/446/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. juuli 2011, Euroopa Liidu rahalise toetuse kohta 15 liikmesriigi (Bulgaaria, Eesti, Iirimaa, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Soome) kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlevatele programmidele 2011. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 4918 all)

23

 

 

2011/447/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. juuli 2011, millega parandatakse otsust 2010/152/EL, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri K(2011) 5139 all)

25

 

 

INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

 

*

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

29

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top