EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:045:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 045, 15. veebruar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.045.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 45

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
15. veebruar 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 045/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 39, 8.2.2014

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 045/02

Kohtuasi C-111/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. detsembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Riigiabi — ELTL artikli 108 lõiked 1 ja 2 — Abi, mida Leedu Vabariik andis põllumajandusmaa ostmiseks — Euroopa Liidu Nõukogu pädevus — Olemasolev abikava — Asjakohased meetmed — Kaks lahutamatult seotud abikava — Asjaolude muutumine — Erandlikud asjaolud — Majanduskriis — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsuse põhimõte)

2

2014/C 045/03

Kohtuasi C-117/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. detsembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Riigiabi — EÜ artikli 88 lõiked 1 ja 2 — Abi, mida Poola Vabariik andis põllumajandusmaa ostmiseks — Euroopa Liidu Nõukogu pädevus — Olemasolev abikava — Poola Vabariigi ühinemine Euroopa Liiduga — Enne ühinemist antud abi — Asjakohased meetmed — Kaks lahutamatult seotud abikava — Asjaolude muutumine — Erandlikud asjaolud — Majanduskriis — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsuse põhimõte)

2

2014/C 045/04

Kohtuasi C-118/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. detsembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Riigiabi — ELTL artikli 108 lõiked 1 ja 2 — Abi, mida Läti Vabariik andis põllumajandusmaa ostmiseks — Euroopa Liidu Nõukogu pädevus — Olemasolev abikava — Läti Vabariigi ühinemine Euroopa Liiduga — Enne ühinemist antud abi — Asjakohased meetmed — Kaks lahutamatult seotud abikava — Asjaolude muutumine — Erandlikud asjaolud — Majanduskriis — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsuse põhimõte)

3

2014/C 045/05

Kohtuasi C-121/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. detsembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Riigiabi — ELTL artikli 108 lõiked 1 ja 2 — Abi, mida Ungari andis põllumajandusmaa ostmiseks — Euroopa Liidu Nõukogu pädevus — Olemasolev abikava — Asjakohased meetmed — Kaks lahutamatult seotud abikava — Asjaolude muutumine — Erandlikud asjaolud — Majanduskriis — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsuse põhimõte)

3

2014/C 045/06

Kohtuasi C-446/11 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Edison SpA (Apellatsioonkaebus — Kartellid — Vesinikperoksiidi ja naatriumperboraadi Euroopa turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süükspanemine — Põhjendamiskohustus)

4

2014/C 045/07

Kohtuasi C-447/11 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. detsembri 2013 aasta otsus — Caffaro Srl, mille suhtes on algatatud erakorraline haldusmenetlus versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — Vesinikperoksiidi ja naatriumperboraadi Euroopa turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Trahvisumma arvutamine — Rikkumise kestus — Aegumine — Kergendavad asjaolud)

4

2014/C 045/08

Kohtuasi C-448/11 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus — SNIA Spa (erakorralise haldamise all) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — Vesinikperoksiidi ja naatriumperboraadi Euroopa turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Vastutuse omistamine konkurentsiasjades — Majandusliku järjepidevuse kriteerium — Kaitseõiguste rikkumine — Põhjendamiskohustus)

5

2014/C 045/09

Kohtuasi C-449/11 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. detsembri 2013 aasta otsus — Solvay Solexis SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — Vesinikperoksiidi ja naatriumperboraadi Euroopa turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Mõisted „kokkulepe” ja „kooskõlastatud tegevus” — Mõiste „üks ja vältav rikkumine” — Trahvisumma arvutamine)

5

2014/C 045/10

Kohtuasi C-455/11 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus — Solvay SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Kartellikokkulepped — Vesinikperoksiidi ja naatriumperboraadi Euroopa turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise kestus — Mõisted „kokkulepe” ja „kooskõlastatud tegevus” — Koostööteatis — Põhjendamiskohustus — Trahvi vähendamine)

6

2014/C 045/11

Kohtuasi C-576/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. novembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Asulareovee puhastamine — Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastav Euroopa Kohtu otsus — Täitmata jätmine — ELTL artikkel 260 — Rahalised sanktsioonid — Karistusmakse ja põhisumma määramine)

6

2014/C 045/12

Liidetud kohtuasjad C-618/11, C-637/11 ja C-659/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus — Portugal) — TVI Televisão Independente SA versus Fazenda Pública (Maksustamine — Käibemaks — Kuues direktiiv 77/388/EMÜ — Artikli 11 A osa lõike 1 punkt a, artikli 2 punkt a ja artikli 3 punkt c — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikkel 73, artikli 78 esimese lõigu punkt a ja artikli 79 esimese lõigu punkt c — Kaubandusliku reklaami edastamise teenustelt tasumisele kuuluva käibemaksuga maksustatav summa — Kaubandusliku reklaami maks)

7

2014/C 045/13

Kohtuasi C-13/12 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. novembri 2013 aasta otsus — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Dumping — Määrus (EÜ) nr 172/2008 — Hiinast, Egiptusest, Kasahstanist, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja Venemaalt pärit ferrosiliitsiumi import — Määrus (EÜ) nr 384/96 — Artikli 2 lõige 9 — Ekspordihind — Artikli 3 lõiked 5 ja 6 — Kahju tuvastamine — Artikli 6 lõige 7 — Uurimine — Artikli 8 lõige 4 — Kohustuste võtmine — Mittekonfidentsiaalne versioon — Artikli 20 lõige 1 — Avalikustamine — Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping)

7

2014/C 045/14

Liidetud kohtuasjad C-159/12 — C-161/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia eelotsusetaotlus — Itaalia) — Alessandra Venturini versus A.S.L. Varese jt (C-159/12), Maria Rosa Gramegna versus ASL Lodi jt (C-160/12), Anna Muzzio versus ASL Pavia jt (C-161/12) (Asutamisvabadus — ELTL artikkel 49 — Rahvatervis — Siseriiklikud õigusnormid, mis keelavad müüa para-apteegis retseptiravimeid, mille kulu kannab patsient)

8

2014/C 045/15

Kohtuasi C-166/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus (Krajský soud v Praze eelotsusetaotlus — Tšehhi Vabariik) — Radek Časta versus Česká správa sociálního zabezpečení (Eelotsusetaotlus — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 ja määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004 — Liidu ametnikud — Siseriiklikus skeemis omandatud pensioniõigused — Ülekandmine liidu pensioniskeemi — Arvutusmeetod — Mõiste „omandatud pensioniõiguste kogumaksumus”)

8

2014/C 045/16

Kohtuasi C-272/12 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. detsembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Mineraalõli aktsiisist vabastamine — Kohtu algatus — Liidu kohtu omal algatusel tõstatatud väide — Maksualaste õigusaktide ühtlustamise ja riigiabi kontrolli vaheline suhe — Nõukogu ja komisjoni vastav pädevus — Õiguskindluse põhimõte — Liidu aktide õiguspärasuse eeldamine)

9

2014/C 045/17

Kohtuasi C-280/12 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 28. novembri 2013. aasta otsus — Euroopa Liidu Nõukogu versus Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelva levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Kohustus tõendada meetme põhjendatust)

10

2014/C 045/18

Kohtuasi C-309/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 28. novembri 2013. aasta otsus (Tribunal Central Administrativo Norte eelotsusetaotlus — Portugal) — Maria Albertina Gomes Viana Novo jt versus Fundo de Garantia Salarial, IP (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 80/987/EMÜ — Direktiiv 2002/74/EÜ — Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral — Garantiiasutused — Garantiiasutuste maksekohustuse piiramine — Töötasunõuded, mis on muutunud sissenõutavaks rohkem kui kuus kuud enne tööandja suhtes kohtusse maksejõuetuse tuvastamise avalduse esitamist)

10

2014/C 045/19

Kohtuasi C-319/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. novembri 2013. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus — Poola) — Minister Finansów versus MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 132–134 ja 168 — Maksuvabastused — Eraõiguslike organisatsioonide poolt ärilisel eesmärgil osutatud haridusteenused — Mahaarvamisõigus)

11

2014/C 045/20

Kohtuasi C-394/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. detsembri 2013. aasta otsus (Asylgerichtshof’i eelotsusetaotlus — Austria) — Shamso Abdullahi versus Bundesasylamt (Eelotsusetaotlus — Euroopa ühine varjupaigasüsteem — Määrus (EÜ) nr 343/2003 — Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramine — Selle kontrollimine, kas on täidetud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutamise kriteeriumid — Kohtuliku kontrolli ulatus)

12

2014/C 045/21

Kohtuasi C-413/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus (Audiencia Provincial de Salamanca — Hispaania eelotsusetaotlus) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León versus Anuntis Segundamano España SL (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 93/13/EMÜ — Regionaalse tarbijakaitseühingu hagi ebaõiglaste tingimuste kasutamise lõpetamiseks — Territoriaalselt pädev kohus — Edasikaebamise võimaluse puudumine esimese astme kohtu tehtud pädevuse puudumise otsuse peale — Liikmesriikide menetlusautonoomia — Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted)

12

2014/C 045/22

Kohtuasi C-450/12: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 12. detsembri 2013. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf’i eelotsusetaotlus — Saksamaa) — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau versus Hauptzollamt Duisburg (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriigid 7307 ja 7321 — Ahjutorukomplekt — Ahju „osa” ja „toruliitmiku” mõisted)

13

2014/C 045/23

Kohtuasi C-486/12: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. detsembri 2013. aasta otsus (Gerechtshof te 's-Hertogenbosch'i eelotsusetaotlus — Madalmaad) — menetluses, mille algatas X (Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel — Direktiiv 95/46/EÜ — Õiguse tutvuda andmetega kasutamise tingimused — Liigsete kulutuste nõudmine)

13

2014/C 045/24

Kohtuasi C-493/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2013. aasta otsus (High Court of Justice (Chancery Division’i) — Ühendkuningriik eelotsusetaotlus) — Eli Lilly and Company Ltd versus Human Genome Sciences Inc (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Täiendava kaitse tunnistus — Määrus (EÜ) nr 469/2009 — Artikkel 3 — Tunnistuse saamise tingimused — Mõiste „kehtiva aluspatendiga kaitstud toode” — Kriteeriumid — Aluspatendi nõudluste sõnastus — Täpsus ja üksikasjalikkus — Toimeaine funktsionaalne määratlus — Toimeaine strukturaalne määratlus — Euroopa patendikonventsioon)

14

2014/C 045/25

Kohtuasi C-508/12: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus (Landesgericht Salzburgi eelotsusetaotlus — Austria) — Walter Vapenik versus Josef Thurner (Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Määrus (EÜ) nr 805/2004 — Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta — Otsuse täitekorraldusena kinnitamise nõuded — Olukord, kus otsus kahe väljaspool äri- või kutseala tegutseva isiku vahelise vaidluse kohta on tehtud võlausaldaja liikmesriigis)

14

2014/C 045/26

Kohtuasi C-514/12: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus (Landesgericht Salzburgi eelotsusetaotlus — Austria) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH versus Land Salzburg (Töötajate vaba liikumine — ELTL artikkel 45 — Määrus (EL) nr 492/2011 — Artikli 7 lõige 1 — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt võetakse teise tööandja kui Salzburgi liidumaa juures töötatud aega arvesse vaid osaliselt — Töötajate vaba liikumise piirang — Õigustused — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Lojaalsuse eesmärk — Haldustegevuse lihtsustamine — Läbipaistvus)

15

2014/C 045/27

Kohtuasi C-523/12: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. detsembri 2013. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Dirextra Alta Formazione Srl versus Regione Puglia (Eelotsusetaotlus — Teenuste osutamise vabadus — Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud avalik-õiguslikud toetused magistrikursustele registreerunud õpilastele — Maakondlikud normid, mis näevad ette kohaliku haridustaseme tõstmise ja seavad stipendiumide andmise sõltuvusse magistrikursusi pakkuvatele õppeasutustele seatud tingimustest — Kümne järjestikuse aasta kogemuse tingimus)

15

2014/C 045/28

Kohtuasi C-561/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. detsembri 2013. aasta otsus (Riigikohtu eelotsusetaotlus — Eesti) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS versus Rahandusministeerium (Hanked — Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus — Hankija võimalus pidada läbirääkimisi pakkumuste üle, mis ei ole kooskõlas hankedokumentide tehnilises kirjelduses ette nähtud kohustuslike nõuetega)

16

2014/C 045/29

Kohtuasi C-576/12 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. novembri 2013. aasta otsus — Ivan Jurašinović versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Juurdepääs institutsioonide dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Erandid õigusest dokumentidega tutvuda — Artikli 4 lõike 1 punkti a esimene ja kolmas taane — Avalik julgeolek — Rahvusvahelised suhted)

16

2014/C 045/30

Kohtuasi C-558/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovakkia) 29. oktoobril 2013 — CD Consulting s. r. o. versus Marián Vasko

17

2014/C 045/31

Kohtuasi C-559/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 30. oktoobril 2013 — Finanzamt Dortmund-Unna versus Josef Grünewald

17

2014/C 045/32

Kohtuasi C-561/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Obvodní soud pro Prahu 1 (Tšehhi Vabariik) 29. oktoobril 2013 — Hoštická a.s. ja teised versus Ministerstvo zemědělství

17

2014/C 045/33

Kohtuasi C-597/13 P: Total SA 22. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-548/08: Total SA versus Euroopa Komisjon

18

2014/C 045/34

Kohtuasi C-605/13 P: Issam Anbouba 25. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-563/11: Anbouba versus nõukogu

19

2014/C 045/35

Kohtuasi C-618/13 P: Zucchetti Rubinetteria SpA 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-396/10: Zucchetti Rubinetteria versus Euroopa Komisjon

19

2014/C 045/36

Kohtuasi C-619/13 P: Mamoli Robinetteria 28. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-376/10: Mamoli Robinetteria SpA versus Euroopa Komisjon

20

2014/C 045/37

Kohtuasi C-630/13 P: Issam Anbouba 25. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-592/11: Anbouba versus Nõukogu

21

2014/C 045/38

Kohtuasi C-634/13 P: Total Raffinage Marketingi õigusjärglase Total Marketing Services’e 4. detsembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-566/08: Total Raffinage Marketing versus komisjon

22

2014/C 045/39

Kohtuasi C-639/13: 3. detsembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

23

2014/C 045/40

Kohtuasi C-642/13 P: Villeroy & Boch — Belgia 4. detsembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-373/10, T-374/10, T-382/10 ja T-402/10: Villeroy & Boch versus komisjon

23

2014/C 045/41

Kohtuasi C-644/13 P: Villeroy et Boch 5. detsembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-373/10, T-74/10, T-382/10 ja T-402/10: Villeroy et Boch Austria jt versus komisjon

24

2014/C 045/42

Kohtuasi C-648/13: 6. detsembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

25

2014/C 045/43

Kohtuasi C-660/13: 13. detsembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Liidu Nõukogu versus Euroopa Komisjon

26

2014/C 045/44

Kohtuasi C-674/13: 17. detsembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

26

2014/C 045/45

Kohtuasi C-682/13 P: Andechser Molkerei Scheitz GmbH 23. detsembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. oktoobri 2013. aasta määruse peale kohtuasjas T-13/12: Andechser Molkerei Scheitz GmbH versus Euroopa Komisjon

27

 

Üldkohus

2014/C 045/46

Kohtuasi T-388/12: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — Singer versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cordia Magyarország (CORDIO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi CORDIO taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk CORDIA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2014/C 045/47

Kohtuasi T-38/09: Üldkohtu 9. detsembri 2013. aasta määrus — El Corte Inglés versus komisjon (Tolliliit — Jamaicalt pärinevatena deklareeritud tekstiilitoodete import — Tollimaksude järelarvestuskande tegemine — Tollivõla vähendamise taotlus — Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 220 lõike 2 punkt b ja artikkel 239 — Komisjoni otsus jätta taotlus rahuldamata — Siseriiklike asutuste järelarvestuskande otsuse tühistamine siseriikliku kohtu poolt — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

29

2014/C 045/48

Kohtuasi T-150/11: Üldkohtu 10. detsembri 2013. aasta määrus — Gobierno de Aragón jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Riigiabi — Otsus konkurentsivõimetute söekaevanduste sulgemise soodustamiseks antava riigiabi kohta — Osaline tühistamine — Lahutamatus — Vastuvõetamatus)

30

2014/C 045/49

Kohtuasi T-634/11 P: Üldkohtu 19. detsembri 2013. aasta määrus — da Silva Tenreiro versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Teade vaba ametikoha kohta — Komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi e-õiguskeskkonna direktoraadi direktori ametikohale nimetamine — Apellandi kandidatuuri tagasilükkamine — Teise kandidaadi ametisse nimetamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

30

2014/C 045/50

Kohtuasi T-23/12: Üldkohtu 27. novembri 2013. aasta määrus — MAF versus EIOPA (Tühistamishagi — Keelekasutuse kord — EIOPA poolt konsulteerimisdokumentide avaldamine oma veebilehel ainult inglise keeles — Aktid, mille peale ei saa hagi esitada — Vastuvõetamatus)

31

2014/C 045/51

Kohtuasi T-38/12: Üldkohtu 26. novembri 2013. aasta määrus — Pips versus Siseturu Ühtlustamise Amet — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

31

2014/C 045/52

Kohtuasi T-179/12: Üldkohtu 27. novembri 2013. aasta määrus — Wirtgen versus Siseturu Ühtlustamise Amet (meislihoidja kuju) (Ühenduse kaubamärk — Registreerimisest keeldumine — Registreerimistaotluse tagasi võtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

31

2014/C 045/53

Kohtuasi T-492/12: Üldkohtu 10. detsembri 2013. aasta määrus — von Storch jt versus EKP (Tühistamishagi — EKP vastuvõetud otsused — Eurosüsteemi rahapoliitiliste otsetehingute teatud tehnilised tunnused — Meetmed tagatiste kättesaadavuse tagamiseks — Eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega seonduvad ajutised meetmed — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

32

2014/C 045/54

Kohtuasi T-32/13 P: Üldkohtu 19. detsembri 2013. aasta määrus — da Silva Tenreiro versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Teade vaba ametikoha kohta — Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi tsiviilõiguse A osakonna juhataja ametikohale nimetamine — Hageja kandidatuuri tagasilükkamine — Teise kandidaadi ametisse nimetamine — Võimu kuritarvitamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

32

2014/C 045/55

Kohtuasi T-203/13 P: Üldkohtu 27. novembri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Esimeses kohtuastmes hagi läbi vaatamata jätmine ilmselge vastuvõetamatuse tõttu — Hagi esitamise tähtaja jooksul faksi teel esitatud hagiavaldus, mis on kinnitatud advokaadi allkirjatempliga — Originaali esitamine pärast tähtaja möödumist — Hilinenult esitatud hagi — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

33

2014/C 045/56

Kohtuasi T-204/13 P: Üldkohtu 27. novembri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Esimeses kohtuastmes hagi läbi vaatamata jätmine ilmselge vastuvõetamatuse tõttu — Hagi esitamise tähtaja jooksul faksi teel esitatud hagiavaldus, mis on kinnitatud advokaadi allkirjatempliga — Originaali esitamine pärast tähtaja möödumist — Hilinenult esitatud hagi — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

33

2014/C 045/57

Kohtuasi T-205/13 P: Üldkohtu 27. novembri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Esimeses kohtuastmes hagi läbi vaatamata jätmine ilmselge vastuvõetamatuse tõttu — Hagi esitamise tähtaja jooksul faksi teel esitatud hagiavaldus, mis on kinnitatud advokaadi allkirjatempliga — Originaali esitamine pärast tähtaja möödumist — Hilinenult esitatud hagi — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

33

2014/C 045/58

Kohtuasi T-242/13: Üldkohtu 27. novembri 2013. aasta määrus — Castell Macía versus Siseturu Ühtlustamise Amet — PJ Hungary (PEPE CASTELL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

34

2014/C 045/59

Kohtuasi T-505/13 R: Üldkohtu presidendi 8. jaanuari 2014. aasta määrus — Stichting Sona ja Nao versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kord — Kümnes Euroopa Arengufond — Rakendusssätted — Hollandi Antillid — Täitmise peatamise taotlus — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vastuvõetavus)

34

2014/C 045/60

Kohtuasi T-578/13: 6. novembril 2013 esitatud hagi — Luxembourg Pamol (Cyprus) ja Luxembourg Industries versus komisjon

35

2014/C 045/61

Kohtuasi T-580/13: 4. novembril 2013 esitatud hagi — Real Express versus Siseturu Ühtlustamise Amet — MIP Metro (real)

35

2014/C 045/62

Kohtuasi T-607/13: 25. novembril 2013 esitatud hagi — Granette & Starorežná Distilleries versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.)

36

2014/C 045/63

Kohtuasi T-618/13: 25. novembril 2013 esitatud hagi — Oracle America versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Aava Mobile (AAVA CORE)

36

2014/C 045/64

Kohtuasi T-624/13: 25. novembril 2013 esitatud hagi — The Tea Board versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Delta Lingerie (Darjeeling)

37

2014/C 045/65

Kohtuasi T-625/13: 25. novembril 2013 esitatud hagi — The Tea Board versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

37

2014/C 045/66

Kohtuasi T-626/13: 25. novembril 2013 esitatud hagi — The Tea Board versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

38

2014/C 045/67

Kohtuasi T-627/13: 25. novembril 2013 esitatud hagi — The Tea Board versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Delta Lingerie (Darjeeling)

38

2014/C 045/68

Kohtuasi T-639/13: 29. novembril 2013 esitatud hagi — Watch TV versus nõukogu

39

2014/C 045/69

Kohtuasi T-643/13: 3. detsembril 2013 esitatud hagi — Rogesa versus komisjon

39

2014/C 045/70

Kohtuasi T-659/13: 12. detsembril 2013 esitatud hagi — Tšehhi Vabariik versus komisjon

40

2014/C 045/71

Kohtuasi T-660/13: 12. detsembril 2013 esitatud hagi — Tšehhi Vabariik versus Euroopa Komisjon

41

2014/C 045/72

Kohtuasi T-675/13: 16. detsembril 2013 esitatud hagi — K Chimica versus Euroopa Kemikaaliamet

41

2014/C 045/73

Kohtuasi T-676/13: 18. detsembril 2013 esitatud hagi — Italian international film versus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

42

2014/C 045/74

Kohtuasi T-692/13: 20. detsembril 2013 esitatud hagi — SACBO versus komisjon ja TEN-T EA

43

2014/C 045/75

Kohtuasi T-574/11: Üldkohtu 12. detsembri 2013. aasta määrus — Unipol Banca versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Union Investment Privatfonds (unicard)

44

2014/C 045/76

Kohtuasi T-214/12: Üldkohtu 2. detsembri 2013. aasta määrus — Indesit Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ILVE (quadrio)

44

2014/C 045/77

Kohtuasi T-217/12: Üldkohtu 25. novembri 2013. aasta määrus — Shark versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)

44

2014/C 045/78

Kohtuasi T-508/12: Üldkohtu 13. detsembri 2013. aasta määrus — Automobile Association versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Duncan Petersen Publishing (Kaustad)

44

2014/C 045/79

Kohtuasi T-511/12: Üldkohtu 28. novembri 2013. aasta määrus — Refrigue-confecções para o frio versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sixty International (Refrigue for cold)

44

2014/C 045/80

Kohtuasi T-153/13: Üldkohtu 10. detsembri 2013. aasta määrus — Et Solar Industry jt versus komisjon

44

2014/C 045/81

Kohtuasi T-154/13: Üldkohtu 10. detsembri 2013. aasta määrus — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology versus komisjon

45

2014/C 045/82

Kohtuasi T-357/13: Üldkohtu 10. detsembri 2013. aasta määrus — European Space Imaging versus komisjon

45

2014/C 045/83

Kohtuasi T-523/13: Üldkohtu 25. novembri 2013. aasta määrus — Euromed versus Siseturu Ühtlustamise Amet — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

45

2014/C 045/84

Kohtuasi T-524/13: Üldkohtu 25. novembri 2013. aasta määrus — Euromed versus Siseturu Ühtlustamise Amet — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

45

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 045/85

Kohtuasi F-100/13: 4. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ jt versus Euroopa Välisteenistus

46

2014/C 045/86

Kohtuasi F-106/13: 25. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ versus FRA

46

2014/C 045/87

Kohtuasi F-116/13: 30. novembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

46

2014/C 045/88

Kohtuasi F-120/13: 12. detsembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus ERA

47

2014/C 045/89

Kohtuasi F-126/13: 23. detsembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

47


ET

 

Top