EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:184:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 184, 22. juuli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 184

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
22. juuli 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 184/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1

2008/C 184/02

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

3


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 184/03

Euro vahetuskurss

7

2008/C 184/04

Arvamus esitatud ettevõtjate koondumistega tegeleva Nõuandekomitee 28. veebruari 2008. aasta koosolekul juhtumit nr COMP/M.4731 — Google/DoubleClick käsitleva otsuse eelnõu kohta — Ettekandja: Belgia

8

2008/C 184/05

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi nr COMP/M.4731 — Google/DoubleClick kohta (Vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 — EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21)

9

2008/C 184/06

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 11. märts 2008, millega tunnistatakse koondumine ühisturu ja EMP lepinguga kokkusobivaks (Juhtum nr COMP/M. 4731 — Google/DoubleClick) (1)

10

2008/C 184/07

Komisjoni teatis — Ühenduse suunised raudtee-ettevõtjatele antava riigiabi kohta

13


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 184/08

Konkursikutse — EACEA/21/08 — Programmi Erasmus Mundus väliskoostöö rakendamiseks Aasia piirkonnas õppeaastal 2008/2009 — Ühenduse tegevuskava kõrgkoolide vahelise koostöö ning Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide üliõpilaste, teadustöötajate ja akadeemilise personali vahetuse edendamiseks

32

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 184/09

Riigiabi — Itaalia — Riigiabi C 26/08 (ex NN 31/08) — 300 miljonit EUR ettevõttele Alitalia — Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaselt (1)

34

2008/C 184/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5141 — KLM/Martinair) (1)

41

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2008/C 184/11

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

42


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top