Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1501

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1501 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, για το πλαίσιο διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 235, 9.9.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1501/oj

9.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 235/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1501 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Σεπτεμβρίου 2015

για το πλαίσιο διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 προβλέπει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας για τους σκοπούς της διαλειτουργικότητας των εθνικών σχεδίων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι κόμβοι παίζουν κεντρικό ρόλο για τη διασύνδεση των σχεδίων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των κρατών μελών. Η συνεισφορά τους επεξηγείται στην τεκμηρίωση σχετικά με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών και συνιστωσών του «κόμβου eIDAS».

(3)

Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή παρέχει λογισμικό για τη διευκόλυνση επαλήθευσης της ταυτότητας σε έναν κόμβο που λειτουργεί σε άλλο κράτος μέλος, το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο παρέχει και επικαιροποιεί το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον μηχανισμό ελέγχου της ταυτότητας μπορεί να συμφωνήσει με το μέρος που φιλοξενεί το λογισμικό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται η διαχείριση της λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου της ταυτότητας. Μια τέτοια συμφωνία δεν θα πρέπει να επιβάλλει δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης, των αρμοδιοτήτων, της εξυπηρέτησης και άλλων δαπανών) στο συμβαλλόμενο μέρος εξυπηρέτησης.

(4)

Στον βαθμό που δικαιολογείται από την εφαρμογή του πλαισίου διαλειτουργικότητας, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από την Επιτροπή περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη ιδίως τις γνωμοδοτήσεις του δικτύου συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/296 (3). Οι εν λόγω προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτιστούν ως μέρος των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που παρέχει τα μέσα για την πρακτική εφαρμογή ενός δομικού στοιχείου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

(5)

Οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται παρά τις τυχόν αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές που θα μπορούσαν να καταρτιστούν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

(6)

Κατά τον καθορισμό των ρυθμίσεων του πλαισίου διαλειτουργικότητας που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό έχουν ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η πιλοτική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας STORK, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αναπτύσσονται από αυτή, και των αρχών και εννοιών του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες.

(7)

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του πλαισίου διαλειτουργικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των σχεδίων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη.

Οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα διασφάλισης και τη χαρτογράφηση των εθνικών επιπέδων διασφάλισης των κοινοποιημένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται στο πλαίσιο των κοινοποιημένων σχεδίων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 4·

β)

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα, όπως ορίζεται στα άρθρα 5 και 8·

γ)

το ελάχιστο σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου που αντιπροσωπεύουν κατά τρόπο μοναδικό ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα·

δ)

κοινά πρότυπα επιχειρησιακής ασφάλειας όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 9 και 10·

ε)

ρυθμίσεις για την επίλυση διαφορών όπως ορίζεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «κόμβος»: το σημείο σύνδεσης που αποτελεί μέρος της αρχιτεκτονικής της διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και σχετίζεται με τη διασυνοριακή επαλήθευση της ταυτότητας προσώπων και το οποίο έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να επεξεργάζεται ή να διαβιβάζει στοιχεία σε άλλους κόμβους, επιτρέποντας τις εθνικές υποδομές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ενός κράτους μέλους να διασυνδέεται με τις εθνικές υποδομές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλων κρατών μελών·

2)   «φορέας εκμετάλλευσης κόμβου»: ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι ο κόμβος εκτελεί ορθά και αξιόπιστα τις λειτουργίες του, ως σημείο σύνδεσης.

Άρθρο 3

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα διασφάλισης

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα διασφάλισης καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1502 της Επιτροπής (4).

Άρθρο 4

Χαρτογράφηση των εθνικών επιπέδων διασφάλισης

Η χαρτογράφηση των εθνικών επιπέδων διασφάλισης των κοινοποιημένων σχεδίων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1502 της Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης κοινοποιούνται στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας το σχεδιότυπο κοινοποίησης που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1505 της Επιτροπής (5).

Άρθρο 5

Κόμβοι

1.   Ένας κόμβος σε ένα κράτος μέλος είναι σε θέση να συνδέεται με τους κόμβους των άλλων κρατών μελών.

2.   Οι κόμβοι είναι σε θέση να διακρίνουν με τεχνικά μέσα, μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων συμβαλλόμενων μερών.

3.   Η εφαρμογή από ένα κράτος μέλος των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν επιβάλλει δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις και δαπάνες στα άλλα κράτη μέλη προκειμένου αυτά να διαλειτουργούν με την εφαρμογή που έχει υλοποιήσει το πρώτο κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Ιδιωτικότητα δεδομένων και εμπιστευτικότητα

1.   Η προστασία της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται και η διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων μεταξύ των κόμβων εξασφαλίζονται με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών λύσεων και πρακτικών προστασίας.

2.   Οι κόμβοι δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, με εξαίρεση για το σκοπό που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

Άρθρο 7

Ακεραιότητα και γνησιότητα δεδομένων για την επικοινωνία

Η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα και τη γνησιότητα των δεδομένων για να εξασφαλίζεται ότι όλα τα αιτήματα και οι απαντήσεις είναι γνήσια και δεν έχουν παραποιηθεί. Για το σκοπό αυτό, οι κόμβοι χρησιμοποιούν λύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία όσον αφορά τη χρήση σε διασυνοριακή λειτουργία.

Άρθρο 8

Μορφότυπος μηνυμάτων για την επικοινωνία

Οι κόμβοι χρησιμοποιούν για τη σύνταξη κοινά μορφότυπα μηνυμάτων με βάση τα πρότυπα που έχουν ήδη εφαρμοστεί περισσότερες από μία φορές μεταξύ κρατών μελών, και έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Η σύνταξη επιτρέπει:

α)

ορθή επεξεργασία του ελάχιστου συνόλου δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου που αντιπροσωπεύουν κατά τρόπο μοναδικό ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

β)

ορθή επεξεργασία του επιπέδου διασφάλισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

γ)

διάκριση μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων συμβαλλόμενων μερών·

δ)

ευελιξία, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πρόσθετων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ταυτοποίηση.

Άρθρο 9

Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και μεταδεδομένων

1.   Ο φορέας εκμετάλλευσης κόμβου κοινοποιεί τα μεταδεδομένα της διαχείρισης του κόμβου με τυποποιημένο μηχανικά επεξεργάσιμο τρόπο και με ασφαλή και αξιόπιστα μέσα.

2.   Ανακτώνται αυτόματα τουλάχιστον οι παράμετροι που αφορούν την ασφάλεια.

3.   Ο φορέας εκμετάλλευσης κόμβου αποθηκεύει δεδομένα τα οποία, σε περίπτωση συμβάντος, επιτρέπουν την ανασυγκρότηση της ακολουθίας της ανταλλαγής μηνυμάτων για την επιβεβαίωση του τόπου και της φύσης του συμβάντος. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και αποτελούνται τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

ταυτοποίηση κόμβου·

β)

ταυτοποίηση μηνύματος.

γ)

ημερομηνία και ώρα μηνύματος.

Άρθρο 10

Διασφάλιση των πληροφοριών και πρότυπα ασφάλειας

1.   Οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων οι οποίοι παρέχουν επαλήθευση της ταυτότητας αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τους κόμβους οι οποίοι συμμετέχουν στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας, ο κόμβος πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001 μέσω πιστοποίησης, ή μέσω ισοδύναμων μεθόδων αξιολόγησης, ή μέσω της συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία.

2.   Οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων εφαρμόζουν τις ενημερώσεις ασφάλειας κρίσιμης σημασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 11

Δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου

1.   Όταν χρησιμοποιείται σε διασυνοριακό πλαίσιο, ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου το οποίο αντιπροσωπεύει κατά τρόπο μοναδικό ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα.

2.   Όταν χρησιμοποιείται σε διασυνοριακό πλαίσιο, ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων για ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο πρέπει να περιέχει τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

3.   Τα δεδομένα διαβιβάζονται με βάση τους αρχικούς χαρακτήρες και, κατά περίπτωση, μεταγράφονται επίσης σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 12

Τεχνικές προδιαγραφές

1.   Όπου δικαιολογείται από τη διαδικασία εφαρμογής του πλαισίου διαλειτουργικότητας, το δίκτυο συνεργασίας που θεσπίστηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/296 μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο δ) της ίδιας οδηγίας σχετικά με την ανάγκη να αναπτυχθούν τεχνικές προδιαγραφές. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές ως μέρος των υποδομών των ψηφιακών υπηρεσιών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

3.   Το δίκτυο συνεργασίας εκδίδει γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/296 με την οποία αξιολογεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό οι τεχνικές προδιαγραφές που καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αντιστοιχούν στις ανάγκες οι οποίες εντοπίζονται στη γνωμοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Μπορεί να συστήσει στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές κατά την εφαρμογή του πλαισίου διαλειτουργικότητας.

4.   Η Επιτροπή παρέχει μια εφαρμογή αναφοράς ως παράδειγμα ερμηνείας των τεχνικών προδιαγραφών. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την παρούσα εφαρμογή αναφοράς ή να τη χρησιμοποιήσουν ως δείγμα κατά τη δοκιμή άλλων εφαρμογών των τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 13

Επίλυση διαφορών

1.   Όπου είναι δυνατόν, κάθε διαφορά σχετικά με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας επιλύεται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μέσω διαπραγματεύσεων.

2.   Αν δεν εξευρεθεί λύση σύμφωνα με την παράγραφο 1, το δίκτυο συνεργασίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/296, είναι αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

(3)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/296 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 53 της 25.2.2015, σ. 14).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1502 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών για τα επίπεδα διασφάλισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (βλέπε σ. 7 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1505 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών και των μορφότυπων των καταλόγων εμπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (βλέπε σ. 26 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απαιτήσεις σχετικά με το ελάχιστο σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου τα οποία αντιπροσωπεύουν κατά μοναδικό τρόπο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11

1.   Ελάχιστο σύνολο δεδομένων για φυσικό πρόσωπο

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων για φυσικό πρόσωπο περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά:

α)

σημερινό/-ά επώνυμο/-α·

β)

σημερινό/-ά όνομα/-τα·

γ)

ημερομηνία γέννησης·

δ)

ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό κατασκευασμένο από το αποστέλλον κράτος μέλος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τους σκοπούς της διασυνοριακής αναγνώρισης και ο οποίος είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικός στο χρόνο.

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων για ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά:

α)

όνομα/-τα και επώνυμο/-α κατά τη γέννηση·

β)

τόπο γέννησης·

γ)

σημερινή διεύθυνση·

δ)

φύλο.

2.   Ελάχιστο σύνολο δεδομένων για νομικό πρόσωπο

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων για νομικό πρόσωπο περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά:

α)

σημερινή επωνυμία·

β)

ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό κατασκευασμένο από το αποστέλλον κράτος μέλος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τους σκοπούς της διασυνοριακής αναγνώρισης και ο οποίος είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικός στο χρόνο.

Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων για νομικό πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά:

α)

σημερινή διεύθυνση·

β)

αριθμό μητρώου ΦΠΑ·

γ)

αριθμό φορολογικού μητρώου·

δ)

τον σχετικό αναγνωριστικό κωδικό του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

ε)

τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) που αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής (2)·

στ)

την καταχώριση και αναγνώριση οικονομικών φορέων (EORI) που αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής (3)·

ζ)

τον αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 12 του κανονισμού αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου (4).


(1)  Οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σ. 11).

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 10).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 2012, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 (ΕΕ L 121 της 8.5.2012, σ. 1).


Top