EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:096:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 96, 5. april 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 96

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
5. april 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/548 af 2. april 2019 om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Piemonte« (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/549 af 2. april 2019 om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Cataluña«/»Catalunya« (BOB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/550 af 2. april 2019 om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Tierra de León« (BOB))

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/551 af 3. april 2019 om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Graves supérieures« (BOB))

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/552 af 4. april 2019 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af azoxystrobin, bicyclopyron, chlormequat, cyprodinil, difenoconazol, fenpropimorph, fenpyroximat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothioconazol, spinetoram, trifloxystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter ( 1 )

6

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2019/553 af 3. april 2019 om cybersikkerhed i energisektoren (meddelt under nummer C(2019) 2400)

50

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 ( EUT L 69 af 15.3.2016 )

55

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top