EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:337:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 337, 24. december 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 337
37. årgang
24. december 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3190/94 af 19. december 1994 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række industrivarer (mikroelektronik og beslægtede områder - 2. serie)

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3191/94 af 19. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 430/87 om importordningen for visse produkter henhørende under KN-kode 0714 10 og 0714 90 med oprindelse i bestemte tredjelande

8

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3192/94 af 19. december 1994 om ændring af ordningen for import til Fællesskabet af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Cypern

9

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3193/94 af 19. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2052/88 om strukturfondenes opgaver og samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank, og om ændring af forordning (EØF) nr. 4253/88 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3194/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

13

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3195/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

15

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3196/94 af 23. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

17

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3197/94 af 23. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

19

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3198/94 af 23. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

21

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

23

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3200/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

26

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3201/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

28

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3202/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

30

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3203/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

33

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3204/94 af 23. december 1994 om suspension af forudfastsættelsen af importafgiften for visse kornsorter

35

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3205/94 af 23. december 1994 om suspension af forudfastsættelsen af importafgiften for ris

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3206/94 af 22. december 1994 om listen for 1995 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m

37

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3207/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører dansk flag

46

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3208/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører dansk flag

47

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3209/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører dansk flag

48

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3210/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører dansk flag

49

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3211/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører fransk flag

50

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3212/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

51

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3213/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer som fører fransk flag

52

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3214/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter glashvarre fra fartøjer, som fører portugisisk flag

53

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3215/94 af 23. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2112/94 og om forhøjelse til 295 290 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg på det indre marked af korn, som Det Forenede Kongeriges interventionsorgan ligger inde med

54

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3216/94 af 23. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2115/94 og om forhøjelse til 106 687 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg på det indre marked af korn, som det irske interventionsorgan ligger inde med

55

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3217/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

56

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3218/94 af 23. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2158/94 og om forhøjelse til 312 000 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg på det indre marked af korn, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

57

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3219/94 af 23. december 1994 om levering af korn som fødevarehjælp

58

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3220/94 af 21. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2205/94 om fastsættelse af det største vandindhold i korn, der tilbydes til intervention i visse medlemsstater i høståret 1994/95

61

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3221/94 af 21. december 1994 om fastsættelse som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af de vejningskoefficienter, der benyttes ved beregning af prisen på Fællesskabets marked på slagtede svin, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1591/94

63

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3222/94 af 23. december 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 2668/94 om bemyndigelse af det italienske interventionsorgan til at udbyde 148 000 tons hård hvede i licitation med henblik på udførsel af groft mel af hård hvede til Algeriet

65

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager

66

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3224/94 af 21. december 1994 om overgangsforanstaltninger for anvendelsen af den rammeaftale om bananer, der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

72

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3225/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag

75

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3226/94 af 22. december 1994 om indstilling af fiskeri efter hellefisk fra fartøjer som fører Det Forenede Kongeriges flag

76

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3227/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

77

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3228/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

79

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3229/94 af 23. december 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

81

 

*

Rådets direktiv 94/66/EF af 15. december 1994 om ændring af direktiv 88/609/EØF om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

83

 

*

Rådets direktiv 94/72/EF af 19. december 1994 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort

86

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/816/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 1994 om ændring af beslutning 93/452/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undtage planter af henholdsvis Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF

87

  

94/817/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. december 1994 om ændring af beslutning 92/538/EØF om Storbritanniens og Nordirlands status med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose og egtvedsyge

88

  

94/818/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 1994 om ændring af beslutning 93/10/EØF om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 92/481/EØF om vedtagelse af en handlingsplan for udveksling mellem medlemsstaternes forvaltninger af nationale embedsmænd, der har til opgave at gennemføre de EF-forskrifter, som er nødvendige for virkeliggørelsen af det indre marked (Karolus- programmet)

89

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 3104/94 af 19. december 1994 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp (EFT nr. L 328 af 20. 12. 1994)

92

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3129/94 af 20. december 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2273/93 om fastsættelse af interventionscentrene for korn som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse

92
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top