EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:113:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 113, 4. maj 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 113
37. årgang
4. maj 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1034/94 af 3. maj 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3886/92 for så vidt angår Fællesskabets medfinansiering af den nationale tillægspræmie til ammekopræmien i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 3611/93

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1035/94 af 3. maj 1994 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2775/88 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 5a i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70

2

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1036/94 af 3. maj 1994 om fastsættelse for april 1994 af den specifikke landbrugsomregningskurs for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren

3

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1037/94 af 3. maj 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1193/93, (EØF) nr. 1195/93, (EØF) nr. 1197/93, (EØF) nr. 1198/93, (EØF) nr. 1516/93 og (EØF) nr. 1517/93 om åbning af løbende licitationer med henblik på eksport af korn som er i interventionsorganers besiddelse

5

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1038/94 af 3. maj 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

6

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1039/94 af 3. maj 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

8

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/94 af 3. maj 1994 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende ansøgninger om SMS-licenser for samhandelen med Spanien indgivet den 3. maj 1994 i oksekødssektoren

10

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/94 af 3. maj 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/94 af 3. maj 1994 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

13

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Europa-Parlamentet

  

94/262/EKSF, EF, Euratom:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

15

  

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

  

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

FORRETNINGSORDEN FOR EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN

19
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top