EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:037:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 37, 13. februar 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 37
36. årgang
13. februar 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 316/93 af 8. februar 1993 om indførelse af fællesskabstilsyn med visse landbrugsprodukter, der har oprindelse i Cypern, Egypten, Jordan, Israel, Tunesien, Syrien, Malta, Marokko og Libanon, og som er omfattet af referencemængder (1993)

4

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 317/93 af 9. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 318/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 319/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 320/93 af 12. februar 1993 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 321/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse for perioden 1992/93 af en koefficient, der gælder for korn, der eksporteres i form af spansk whisky

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 322/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse for perioden 1992/93 af visse koefficienter, der gælder for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 323/93 af 12. februar 1993 om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fravige minimumsfedtindholdet for konsummælk

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 324/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse for perioden 1992/93 af visse koefficienter, der gælder for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 325/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 326/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 327/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 328/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 329/93 af 12. februar 1993 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den 85. dellicitation, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

36

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

93/90/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1992 om godkendelse af det af Italien forelagte program for udryddelse af rabies og om fastsættelse af EF-tilskuddet (Kun den italienske udgave er autentisk)

38

  

93/91/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1992 om godkendelse af det af Belgien forelagte program for udryddelse af rabies og om fastsættelse af EF-tilskuddet (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)

40

  

93/92/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1992 om godkendelse af det af Frankrig forelagte program for udryddelse af rabies og om fastsættelse af EF-tilskuddet (Kun den franske udgave er autentisk)

41

  

93/93/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1992 om godkendelse af det af Tyskland forelagte program for udryddelse af rabies og om fastsættelse af EF-tilskuddet (Kun den tyske udgave er autentisk)

42

  

93/94/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1992 om godkendelse af det af Luxembourg forelagte program for udryddelse af rabies og om fastsættelse af EF- tilskuddet (Kun den franske udgave er autentisk)

43

  

93/95/Euratom:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 2. februar 1993 om ændring af afgørelse 85/593/Euratom om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter (FFC)

44

  

93/96/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. februar 1993 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for toskallede bløddyr fra Marokko

47

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3567/92 af 10. december 1992 om gennemførelsesbestemmelser for individuelle lofter, nationale reserver og overdragelse af de rettigheder, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (EFT nr. L 362 af 11. 12. 1992)

48
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top