EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:288:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 288, 18. oktober 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 288
34. årgang
18. oktober 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3034/91 af 14. oktober 1991 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for øl, med oprindelse på Malta (1992)

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3035/91 af 14. oktober 1991 om indførelse af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af visse varer med oprindelse på Malta (1992)

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3036/91 af 17. oktober 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3037/91 af 17. oktober 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3038/91 af 17. oktober 1991 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3039/91 af 15. oktober 1991 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 7407 og 7408 og med oprindelse i Polen, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3040/91 af 15. oktober 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 2436/91 om licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som det tyske, det græske og det italienske interventionsorgan ligger inde med

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3041/91 af 17. oktober 1991 om de ansøgninger om SMS-licenser, der den 14. oktober 1991 er indgivet for indførsel af blød hvede til Spanien

19

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3042/91 af 17. oktober 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 3905/90 om fastsættelse for fangstsæsonen 1991 af de årlige importkontingenter for varer, der er undergivet bestemmelserne for Spaniens gennemførelse af kvantitative restriktioner i fiskerisektoren

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3043/91 af 17. oktober 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1836/82 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3044/91 af 17. oktober 1991 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Argentina

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3045/91 af 17. oktober 1991 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende ansøgninger om SMS-licenser indgivet i perioden 7. til 11. oktober 1991 i forbindelse med samhandelen med Spanien inden for oksekødsektoren

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3046/91 af 17. oktober 1991 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende ansøgninger om SMS-licenser indgivet i perioden 7. til 11. oktober 1991 i oksekødssektoren for samhandelen med Portugal

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3047/91 af 17. oktober 1991 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3048/91 af 17. oktober 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

91/533/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet

32

  

91/534/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 91/534/EØF af 14. oktober 1991 om ændring af direktiv 82/606/EØF om medlemsstaternes gennemførelse af undersøgelser af faste arbejdstageres og sæsonarbejderes indtjening inden for landbruget

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top