EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:192:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 192, 11. juli 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 192
30. årgang
11. juli 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2035/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2036/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2037/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2038/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2039/87 af 10. juli 1987 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for garn af korte syntetiske fibre eller af affald af kemofibre under varekategori nr. 22 (kode 40.0220), som har oprindelse i Pakistan og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3925/86

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2040/87 af 10. juli 1987 om genindførelse af opkrævning af told for silicider henhørende under pos. 28.57 D i den fælles toldtarif og med oprindelse i Brasilien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3924/86

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2041/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse for produktionsåret 1986/87 af den faktiske produktion og for produktionsåret 1987/88 den anslåede produktion af raps- og rybsfrø

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2042/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af minimumssalgsprisen i forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 1646/87

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2043/87 af 10. juli 1987 om genindførelse af opkrævningen af told, der gælder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2044/87 af 10. juli 1987 om ændring af fællesskabskvoter for indførsel af visse tekstilprodukter med oprindelse i Thailand (kategori 5)

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2045/87 af 10. juli 1987 om undtagelse fra visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 3153/85 om forskrifter for beregning af monetære udligningsbeløb

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2046/87 af 10. juli 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1948/85 om gennemførelsesbestemmelser for overførelse af skummetmælkspulver til det græske interventionsorgan fra interventionsorganer i andre medlemsstater

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2047/87 af 10. juli 1987 om suspension af forudfastsættelsen af importafgiften for visse kornsorter

19

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2048/87 af 10. juli 1987 om gennemførelsesbestemmelser til særforanstaltningerne for indførsel af olivenolie med oprindelse i Tunesien

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2049/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødsektoren

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2050/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af tillægsbeløb for visse produkter inden for svinekødsektoren

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2051/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det Forenede Kongeriges territorium i ugen fra den 22. til 28. juni 1987

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2052/87 af 10. juli 1987 om overholdelse af referenceprisen ved indførsel af visse frosne tiarmede blæksprutter

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2053/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2054/87 af 10. juli 1987 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2055/87 af 10. juli 1987 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1956/87 om fastsættelse af monetære udligningsbeløb for landbrugssektoren samt af visse koefficienter og kurser for anvendelse heraf

40

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

87/352/EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 25. juni 1987 om forlængelse af et toldkontingent med nultold for laserbehandlede kornorienterede plader

41

  

87/353/EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 25. juni 1987 om forlængelse af et toldkontingent med nultold for laserbehandlede kornorienterede plader

42

  

87/354/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/354/EØF af 25. juni 1987 om ændring af visse direktiver om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om industriprodukter for så vidt angår medlemsstaternes kendingsbogstaver

43

  

87/355/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/355/EØF af 25. juni 1987 om ændring af direktiv 71/316/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder

46

  

87/356/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/356/EØF af 25. juni 1987 om ændring af direktiv 80/232/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende værdiskalær for tilladte nominelle mængder og nominelle rumfang for visse færdigpakkede varer

48

  

87/357/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed

49

  

87/358/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/358/EØF af 25. juni 1987 om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

51

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1863/87 af 25. juni 1987 om åbning, fordeling og forvaltning af fællesskabskontingenter for vine fra Jerez henhørende under pos. ex 22.05 C i den fælles toldtarif med oprindelse i Spanien (1987/1988) (EFT nr. L 176 af 1.7.1987)

55
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top