EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:382:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 382, 31. december 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 382
29. årgang
31. december 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

86/646/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 16. december 1986 om videreførelse af indsamlingen af oplysninger vedrørende rederivirksomhed i forbindelse med linjefragtfart i visse farter

1

  

86/647/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 16. december 1986 om tildeling af yderligere fællesskabstilladelser for 1987 til medlemsstaterne som følge af den årlige og supplerende forhøjelse af fællesskabskontingentet for vejgodstransport

2

  

86/648/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 16. december 1986 om ydelse af en national støtte til fåreavlen i Frankrig i form af forskud på præmien for moderfår

3

  

86/649/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 16. december 1986 om indførelse af en finansiel fællesskabsforanstaltning til udryddelse af afrikansk svinepest i Portugal

5

  

86/650/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 16. december 1986 om indførelse af en finansiel fællesskabsforanstaltning til udryddelse af afrikansk svinepest i Spanien

9

  

86/651/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/651/EØF af 18. december 1986 om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter

13

  

86/652/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/652/EØF af 18. december 1986 om ændring af direktiv 76/625/EØF om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer

16

  

86/653/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter

17

  

86/654/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/654/EØF af 18. december 1986 om ændring af direktiv 79/174/EØF om programmet for bekæmpelse af oversvømmelser i Hérault-dalen

22

  

86/655/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/655/EØF af 18. december 1986 om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Frankrig)

23

  

86/656/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 22. december 1986 om ændring af beslutning 71/143/EØF om indførelse af et system til ydelse af finansiel bistand på mellemlang sigt

28

  

86/657/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. december 1986 om ændring af afgørelse 85/8/EØF om en særlig fællesskabsindsats til bekæmpelse af fattigdom

29

  

86/658/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. december 1986 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerirettigheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for republikken Senegal om fiskeri ud for Senegals kyst, for perioden fra 1. oktober 1986 til 28. februar 1988

30

  

Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerirettigheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det europæiske Fællesskab og regeringen for republikken Senegal om fiskeri ud for Senegals kyst, for perioden fra 1. oktober 1986 til 28. februar 1988

32

  

Protokol om fastsættelse af de fiskerirettigheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for republikken Senegal om fiskeri ud for Senegals kyst, for perioden fra 1. oktober 1986 til 28. februar 1988

33

  

86/659/EØF:

 
 

*

Rådets henstilling af 22. december 1986 om samordnet indførelse af et tjenesteintegreret digitalnet (ISDN) i Det europæiske Fællesskab

36

  

86/660/EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater, forsamlet i Rådet, den 22. december 1986 om fastsættelse af den ordning, der skal gælde for indførsel i Spanien og Portugal af produkter, henhørende under EKSF-traktaten, med oprindelse i Finland, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig og omfattet af overenskomsterne mellem Fællesskabet og disse lande

42
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top