EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1982:378:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 378, 31. december 1982


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 378
25. årgang
31. december 1982Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

82/883/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien

1

  

82/884/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 82/884/EØF af 3. december 1982 om grænseværdi for bly i luften

15

  

82/885/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 82/885/EØF af 10. december 1982 om ændring af direktiv 78/170/EØF om ydelsen i varmeproducerende anlæg, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt om isolering af fordelingsledninger for varme og varmt brugsvand i ikke-industrielt nybyggeris

19

  

82/886/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 13. december 1982 om indgåelse af konventionen om bevarelse af laksebestanden i Nordatlanten

24

  

Konvention om bevarelse af laksebestanden i Nordatlanten

25

  

82/887/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 13. december 1982 om vedtagelse af en samordnet aktion for Det europæiske økonomiske Fællesskab vedrørende kystbaserede navigationshjælpesystemer for skibsfarten

32

  

82/888/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 17. december 1982 om indgåelse af aftalen vedrørende ændring af Fællesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfærd (Aktion COST 61a bis)

37

  

Aftale om ændring af Fællesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfærd (Aktion COST 61a bis)

38

  

82/889/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 17. december 1982 om indgåelse af aftalen vedrørende ændring af Fællesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til analyse af forurenende organiske mikrostoffer i vand (Aktion COST 64b bis)

41

  

Aftale om ændring af Fællesskabet/COST-samordningsaftalen om en samordnet aktion med hensyn til analyse af forurenende organiske mikrostoffer i vand (Aktion COST 64b bis)

42

  

82/890/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 82/890/EØF af 17. december 1982 om ændring af direktiverne om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

45

  

82/891/EØF:

 
 

*

Rådets sjette direktiv 82/891/EØF af 17. december 1982 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber

47

  

82/892/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 21. december 1982 om ændring af beslutning 78/640/EØF om finansielle bidrag fra Fællesskabet til inspektion og overvågning i Danmarks og Irlands farvande

55

  

82/893/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 21. december 1982 om ændring af direktiv 64/432/EØF og 72/461/EØF for så vidt angår visse foranstaltninger vedrørende mund- og klovesyge samt blæreudslæt hos svin

57

  

82/894/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet

58

  

82/895/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 21. december 1982 om økonomisk tilskud fra Fællesskabet til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Sydøsteuropa

63
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top