EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1978:054:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 54, 25. februar 1978


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 54
21. årgang
25. februar 1978Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 382/78 af 24. februar 1978 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 383/78 af 24. februar 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 384/78 af 24. februar 1978 om ændring af de elementer, som tjener til beregning af differencebeløbene for raps- og rybsfrø

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 385/78 af 24. februar 1978 om åbning af en licitation med henblik på mobilisering af rundkornet delvis sleben ris bestemt som fødevarehjælp til De forenede Nationers Højkommissariat for flygtninge

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 386/78 af 24. februar 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 2104/75 for så vidt angår visse særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 387/78 af 24. februar 1978 om særligt salg af visse former for frosset oksekød, der er overført til det italienske interventionsorgan i henhold til forordning (EØF) nr. 2453/76

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 388/78 af 24. februar 1978 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 389/78 af 24. februar 1978 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

78/174/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 20. februar 1978 om indførelse af en konsultationsprocedure og om nedsættelse af et udvalg for transportinfrastrukturen

16

  

78/175/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 78/175/EØF af 20. februar 1978 om ændring af første direktiv om indførelse af fælles regler for visse former for godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne

18

  

78/176/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien

19

  

78/177/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. februar 1978 om fastlæggelse af en samordnet aktion for Det europæiske økonomiske Fællesskab med hensyn til behandlingers indvirkning på de fysiske egenskaber ved levnedsmidler

25

  

78/178/EKSF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. februar 1978 om udnævnelse af et medlem af Det rådgivende Udvalg for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab

29

  

78/179/EKSF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. februar 1978 om udnævnelse af et medlem af Det rådgivende Udvalg for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab

30

  

78/180/Euratom, EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. februar 1978 om beskikkelse af et medlem af Det økonomiske og sociale Udvalg

31

  

78/181/Euratom, EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. februar 1978 om beskikkelse af et medlem af Det økonomiske og sociale Udvalg

32
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top