EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:321:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 321, 31. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 321
46. årgang
31. december 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Europa-Parlamentet
Rådet
Kommissionen
2003/C 321/01Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning 1
Rådet
2003/C 321/02Aftale mellem Den Europæiske Unions medlemsstater vedrørende status for militært og civilt personel, der udstationeres ved Den Europæiske Unions institutioner, for hovedkvartererne samt de styrker, der vil kunne stilles til rådighed for Den Europæiske Union som led i forberedelsen og gennemførelsen af de operationer, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, herunder i forbindelse med øvelser, samt for militært og civilt personel fra medlemsstaterne, der stilles til rådighed for Den Europæiske Union med henblik på at forrette tjeneste i denne forbindelse (EU-SOFA) 6
2003/C 321/03Rådets afgørelse af 22. december 2003 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen 17
2003/C 321/04Rådets konklusioner af 22. december 2003 om særtoldordningen 20
Kommissionen
2003/C 321/05Euroens vekselkurs 21
2003/C 321/06Forklarende bemærkninger til bilag III — Definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde — til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side 22
2003/C 321/07Meddelelse fra Kommissionen om artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser i nationale organer/organisationer, som er beføjet til at indlede søgsmål i medfør af artikel 2 i ovennævnte direktiv (1) 26
2003/C 321/08Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 39
2003/C 321/09Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 43
2003/C 321/10Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 45
2003/C 321/11Offentliggørelse af en anmodning om ændring i medfør af artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2081/92 af et eller flere elementer i varespecifikationen for en betegnelse, der er registreret i henhold til forordningens artikel 17 eller 6 49
2003/C 321/12Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3350 — Norsk Hydro/WINGAS/HydroWingas/JV) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (1) 50
2003/C 321/13Meddelelse fra OLAF 51
2003/C 321/14Meddelelse fra Kommissionen af 19. december 2003 om beregning af Fællesskabets gennemsnitlige markedsandel efter åbning af elektricitetsmarkedet, som det er fastlagt i direktiv 96/92/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet (1) 51
DA(1) EØS-relevant tekst
Top