EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:045E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 45, 25. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 45 E
46. årgang
25. februar 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2003/C 45 E/01Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overtagelsestilbud
(KOM(2002) 534 endelig udg. — 2002/0240(COD))
1
2003/C 45 E/02Forslag til Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, faglig uddannelse eller volontørtjeneste
(KOM(2002) 548 endelig udg. — 2002/0242(CNS))
18
2003/C 45 E/03Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi
(KOM(2002) 554 endelig udg. — 2001/0197(COD))
42
2003/C 45 E/04Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet
(KOM(2002) 553 endelig udg. — 2002/0241(ACC))
43
2003/C 45 E/05Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af Den Internationale Overenskomst af 1986 om Olivenolie og Spiseoliven
(KOM(2002) 560 endelig udg. — 2002/0244(ACC))
59
2003/C 45 E/06Forslag til Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")
(KOM(2002) 558 endelig udg. — 2002/0245(CNS))
61
2003/C 45 E/07Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler
(KOM(2002) 561 endelig udg.)
65
2003/C 45 E/08Forslag til Rådets direktiv om erstatning til ofre for forbrydelser
(KOM(2002) 562 endelig udg. — 2002/0247(CNS))
69
2003/C 45 E/09Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Malta om tilføjelse af en protokol om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta
(KOM(2002) 509 endelig udg. — 2002/0249(ACC))
90
2003/C 45 E/10Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet
(KOM(2002) 572 endelig udg. — 2002/0250(ACC))
97
2003/C 45 E/11Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 603/1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af binde- og pressegarn af polypropylen med oprindelse i Polen, Tjekkiet og Ungarn og om endelig opkrævning af den midlertidige told
(KOM(2002) 574 endelig udg.)
109
2003/C 45 E/12Forslag til Rådets beslutning om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande
(KOM(2002) 576 endelig udg.)
112
2003/C 45 E/13Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2248/2001 af 19. november 2001 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien
(KOM(2002) 579 endelig udg. — 2002/0253(ACC))
119
2003/C 45 E/14Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 af 21. januar 2002 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
(KOM(2002) 580 endelig udg. — 2002/0252(ACC))
123
2003/C 45 E/15Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af badevand
(KOM(2002) 581 endelig udg. — 2002/0254(COD))
127
2003/C 45 E/16Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som EF skal indtage i AVS/EF-Ministerrådet vedrørende en afgørelse om reallokering af ikke-tildelte midler og uudnyttede rentesubsidier fra Den 8. Europæiske Udviklingsfond
(KOM(2002) 582 endelig udg.)
150
2003/C 45 E/17Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion af årlige EF-stålstatistikker for referenceårene 2003-2009
(KOM(2002) 584 endelig udg. — 2002/0251(COD))
154
2003/C 45 E/18Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Fællesskabets vegne af en tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer
(KOM(2002) 588 endelig udg. — 2002/0255(ACC))
160
2003/C 45 E/19Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (PEOG)
(KOM(2002) 588 endelig udg. — 2002/0256(ACC))
167
2003/C 45 E/20Forslag til Rådets forordning om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler
(KOM(2002) 592 endelig udg. — 2002/0257(ACC))
184
2003/C 45 E/21Forslag til Rådets afgørelse om opfyldelse af betingelserne i artikel 3 i tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side om en forlængelse af den periode, der er anført i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen
(KOM(2002) 593 endelig udg.)
191
2003/C 45 E/22Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker
(KOM(2002) 456 endelig udg. — 2002/0246(CNS))
194
2003/C 45 E/23Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 77/271/Euratom om gennemførelse af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansiering af atomkraftværker
(KOM(2002) 457 endelig udg.)
201
2003/C 45 E/24Forslag til Rådets beslutning om dækning af EIB's omkostninger ved forvaltningen af investeringsfaciliteten ifølge Cotonouaftalen
(KOM(2002) 603 endelig udg.)
204
2003/C 45 E/25Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Fællesskabets vegne af en tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer
(KOM(2002) 608 endelig udg. — 2002/0260(ACC))
210
2003/C 45 E/26Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer (PEOG)
(KOM(2002) 608 endelig udg. — 2002/0261(ACC))
217
2003/C 45 E/27Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre (PTY) med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidig told
(KOM(2002) 613 endelig udg.)
232
2003/C 45 E/28Forslag til Rådets forordning om indførelse af endelig udligningstold på importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Indien og om afslutning af proceduren vedrørende importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Indonesien
(KOM(2002) 614 endelig udg.)
252
2003/C 45 E/29Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til nedsættelsen af et rådgivende paritetisk udvalg, hvorom der skal træffes afgørelse i det associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Litauen
(KOM(2002) 615 endelig udg. — 2002/0262(ACC))
270
2003/C 45 E/30Forslag til Rådets afgørelse om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine
(KOM(2002) 627 endelig udg. — 2002/0265(ACC))
273
2003/C 45 E/31Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabet holdning i Det Blandede Udvalg EF-Mexico vedrørende bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico den 23. marts 2000 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde
(KOM(2002) 633 endelig udg. — 2002/0266(ACC))
275
2003/C 45 E/32Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF med hensyn til svovlindholdet i skibsbrændstoffer
(KOM(2002) 595 endelig udg. — 2002/0259(COD)) (1)
277
2003/C 45 E/33Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2037/2000 for så vidt angår kritiske anvendelser og udførsel af haloner, udførsel af produkter og udstyr, der indeholder chlorfluorcarboner, samt begrænsninger vedrørende bromchlormethan
(KOM(2002) 642 endelig udg. — 2002/0268(COD)) (1)
297
2003/C 45 E/34Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet
(KOM(2002) 643 endelig udg. — 2002/0270(ACC))
300
2003/C 45 E/35Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2002 på vederlag til tjenestemænd ved de Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande
(KOM(2002) 645 endelig udg.)
328
2003/C 45 E/36Forslag til Rådets beslutning om forlængelse af anvendelsen af beslutning 2000/91/EF om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i det sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter
(KOM(2002) 650 endelig udg.)
340
2003/C 45 E/37Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet
(KOM(2002) 657 endelig udg. — 2002/0271(ACC))
342
DA(1) EØS-relevant tekst
Top