Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0261

2013/261/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. juni 2013 om godkendelse af et laboratorium i Ukraine, der skal foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (meddelt under nummer C(2013) 3193) EØS-relevant tekst

OJ L 152, 5.6.2013, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/261/oj

5.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 3. juni 2013

om godkendelse af et laboratorium i Ukraine, der skal foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning

(meddelt under nummer C(2013) 3193)

(EØS-relevant tekst)

(2013/261/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2000/258/EF blev Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy i Frankrig (siden 1. juli 2010 integreret i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) udpeget som det institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

(2)

Det fastsættes i beslutningen, at ANSES skal dokumentere evalueringen af laboratorier i tredjelande, der har ansøgt om at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

(3)

Efter en negativ evalueringsrapport fra ANSES af 3. september 2012, er den tilladelse, der i overensstemmelse med beslutning 2000/258/EF blev givet til det centrale statslaboratorium for veterinærmedicin i Kiev den 30. januar 2006, blevet trukket tilbage i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/436/EU af 9. august 2010 om gennemførelse af Rådets beslutning 2000/258/EF for så vidt angår godkendelsesprøvninger med henblik på videreførelse af godkendelse af laboratorier til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (2).

(4)

Den kompetente myndighed i Ukraine har forelagt en ansøgning om fornyet godkendelse af det centrale statslaboratorium for veterinærmedicin i Kiev, som bakkes op af en gunstig evalueringsrapport for det pågældende laboratorium af ANSES den 6. marts 2013.

(5)

Den kompetente myndighed i Ukraine har også givet Kommissionen officiel meddelelse om, at laboratoriet har skiftet navn.

(6)

Det pågældende laboratorium bør derfor godkendes til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nedenstående laboratorium godkendes til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter, jf. artikel 3, stk. 2, i beslutning 2000/258/EF:

Det statslige forskningsinstitut for laboratoriediagnostik og veterinær, sanitær ekspertise

30, Donetskaya st.,

Kiev 03151

Ukraine

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 15. juni 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.

(2)  EUT L 209 af 10.8.2010, s. 19.


Top