EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0613

Kommissionens forordning (EU) nr. 613/2012 af 9. juli 2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet EØS-relevant tekst

OJ L 178, 10.7.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 274 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/613/oj

10.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 613/2012

af 9. juli 2012

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (1), særlig artikel 8, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Farven af modellen for attesten for faglige kvalifikationer defineres i Bilag III til forordning (EF) nr. 1071/2009 som »Pantone beigefarvet«.

(2)

Der er behov for at angive farven mere præcist med henblik på at fremme homogeniteten og en ensartet fortolkning og anvendelse af forordning (EF) nr. 1071/2009.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 25 i forordning (EF) nr. 1071/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 1071/2009 ændres sætningsleddet »Pantone beigefarvet cellulosepapir, mindst 100g/m2, format: DIN A4« i tredje linje til:

»Pantone beigefarve 467, eller så tæt som muligt på denne farve, cellulosepapir, mindst 100g/m2, format DIN A4«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.


Top