EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0708(06)

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP

OJ C 249, 8.7.2016, p. 191–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 249/191


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 249/04)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Železniční aplikace Akustika Měření hluku uvnitř kolejových vozidel (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na karoserie železničních vozidel - Část 1: Lokomotivy a osobní vozy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

EN 12663-1:2010

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 12663-2:2010

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na skříně kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vagóny

 

 

CEN

EN 12665:2011

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nepoháněné nápravy - Metody konstrukce

EN 13103:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Poháněné nápravy - Metody konstrukce

EN 13104:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové práce a nosníky - Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Požadavky na ovládání, zapevnění a kontrolu polohy

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Prostorové uspořádání

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13272:2012

Železniční aplikace Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

 

 

CEN

EN 13481-2:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové práce

 

 

 

EN 13481-2:2012/AC:2014

 

 

CEN

EN 13481-3:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné práce

 

 

CEN

EN 13481-5:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

 

 

CEN

EN 13481-7:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Železniční aplikace Kolej Kolejnice Část 1: Vignolovy železniční kolejnice od 46 kg/m

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce, používané ve spojení s Vignolovými železničními kolejnicemi 46 kg/m a těžšími

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Vodicí kolejnice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Profil jízdní plochy

 

 

CEN

EN 13749:2011

Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Metody specifikování požadavků na rámy podvozků

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej o rozchodu 1 435  mm a větším - Část 1: Širá trať

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Návrhové parametry směru koleje - Kolej rozchodu 1 435  mm a většího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy s náhlými změnami křivosti

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hodnocení kvality geometrie

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

EN 13979-1:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2011

Železniční aplikace Kolej Kolejové stroje pro stavbu a údržbu Část 1: Technické požadavky pro provoz

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení bočního větru

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Železniční aplikace Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla

EN 14531-6:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 14531-2:2015

Železniční aplikace Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla

EN 14531-6:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Brzdové kotouče železničních vozidel - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo nasazované za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměrové a jakostní požadavky

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Železniční aplikace Brzdové kotouče pro kolejová vozidla Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Železniční aplikace Brzdové kotouče pro kolejová vozidla Část 3: Brzdové kotouče, provedení kotoučů a třecího spojení, klasifikace

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mimo stabilní svařovnu

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Železniční aplikace - Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

 

CEN

EN 14752:2015

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy pro kolejová vozidla

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Maziva ložiskových skříní - Část 1: Metoda zkoušení mazací schopnosti

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

 

 

CEN

EN 15153-1:2013

Železniční aplikace Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla

 

 

CEN

EN 15153-2:2013

Železniční aplikace - Vnější viditelná a slyšitelná výstražná zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky

 

 

CEN

EN 15220-1:2008+A1:2011

Železniční aplikace - Indikátory brzd - Část 1: Pneumaticky ovládané

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Požadavky na deformační vlastnosti skříní železničních vozidel

 

 

CEN

EN 15273-2:2013

Železniční aplikace Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel Část 2: Obrysy vozidel

EN 15273-2:2009

Pozn. 2.1

30.11.2013

CEN

EN 15273-3:2013

Železniční aplikace Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel Část 3: Průjezdné průřezy tratí

EN 15273-3:2009

Pozn. 2.1

30.11.2013

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

 

 

CEN

EN 15313:2010

Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné systémy na LPG pro čluny, plachetnice a další plavidla - Požadavky na instalaci

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu nápravových skříní - Rozhraní a požadavky na konstrukci - Část 1: Zařízení koleje a nápravová skříň kolejových vozidel

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci palubních systémů monitorování teploty

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností traťových úseků podle měření hluku při průjezdu

 

 

CEN

EN 15528:2015

Železniční aplikace Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

EN 15528:2008+A1:2012

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Nákladní vagóny - Nárazníky

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Železniční vozidla – Tažné zařízení a šroubovka

 

 

CEN

EN 15594:2009

Železniční aplikace - Kolej - Opravy kolejí svařováním elektrickým obloukem

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

 

 

CEN

EN 15610:2009

Železniční aplikace - Hluk - Měření drsnosti koleje ve vztahu k hluku od odvalování

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Regulační ventily

EN 15611:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního urychlovače

EN 15612:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný - ložený

EN 15624:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Automatická snímací zařízení proměnlivého ložení

EN 15625:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností železničních vozidel s kompenzačním zařízením pro nedostatek převýšení a/nebo vozidel určených pro provoz s nedostatkem převýšení větším, než udává EN 14363:2005, Příloha G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností nákladních vozidel se statickým zatížením nápravy od 225 kN do 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Železniční aplikace - Uzavírací zařízení pro zajištění nákladu proti nepříznivému vlivu na životní prostředí - Požadavky na životnost, provoz, označení, údržba, recyklace

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků – Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Železniční aplikace Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků – Část 2: Metody zkoušek

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Stroje s možností pohybu po silnici a koleji a jejich přípojná zařízení - Část 1: Technické požadavky pro jízdu a práci

EN 15746-1:2010

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení - Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 15746-2:2010

Pozn. 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Statické zkoušení brzd

 

 

CEN

EN 15807:2011

Železniční aplikace - Tlakovzdušné spojky

 

 

CEN

EN 15827:2011

Železniční aplikace - Podvozky a pojezdy

 

 

CEN

EN 15839:2012

Železniční aplikace - Schvalovací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti za působení podélných stlačovacích sil

 

 

CEN

EN 15877-1:2012

Železniční aplikace - Označování železničních vozidel Část 1: Nákladní vozy

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Železniční aplikace - Značení na železničních vozidlech - Část 2: Vnější značení na osobních vozech, jednotkách, lokomotivách a na kolejových strojích

 

 

CEN

EN 15892:2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku v kabině strojvedoucího

 

 

CEN

EN 16019:2014

Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a metoda zkoušek

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vagóny

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Železniční aplikace - Brzdové systémy motorových a elektrických jednotek - Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Železniční aplikace - Brzdové systémy motorových a elektrických jednotek - Část 2: Metody zkoušek

 

 

CEN

EN 16207:2014

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Funkční a výkonová kritéria elektromagnetických kolejnicových brzdových systémů pro použití v železničních vozidlech

 

 

CEN

EN 16235:2013

Železniční aplikace - Zkoušky k přejímce jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky k upuštění od jízdních zkoušek nákladních vozů s definovanými charakteristikami podle EN 14363

 

 

CEN

EN 16286-1:2013

Železniční aplikace - Přechodové systémy mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace

 

 

CEN

EN 16334:2014

Železniční aplikace - Výstražné systémy pro cestující - Systémové požadavky

 

 

CEN

EN 16404:2014

Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a odklízení drážních vozidel

 

 

CEN

EN 16494:2015

Železniční aplikace - Požadavky na traťovou část ERTMS

 

 

CEN

EN 16683:2015

Železniční aplikace - Tísňová volání - Funkční požadavky

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

EN 45545-2:2013

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 45545-3:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

EN 45545-5:2013

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 45545-6:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy řízení a kontroly protipožární ochrany

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 1: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 2: Ochrany před účinky bludných proudů způsobených DC trakčními soustavami

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 3: Vzájemná interakce AD a DC trakčních systémů

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Pozn. 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Pozn. 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Návěstní a telekomunikační zařízení

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a generický proces

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Zabezpečovací elektronické systémy

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Drážní zařízení - Pevné instalace - Elektrická trakce - Zvláštní požadavky pro kompozitní izolátory

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

EN 50155:2001

Pozn. 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Pozn. 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Pozn. 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením a ověřování těchto měření

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Pozn. 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kritéria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50388:2012

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

EN 50388:2005

Pozn. 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50463-1:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecné

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

 

 

Cenelec

EN 50553:2012

Drážní zařízení - Požadavky na zajištění jízdní způsobilosti v případě požáru na palubě vlaku

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Pozn. 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50617-1:2015

Železniční aplikace – Základní parametry detekce vlaků – Část 1: Kolejové obvody

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Železniční aplikace – Základní parametry detekce vlaků – Část 2: Počítače náprav

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 1: Obecná architektura

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-1: Vlaková sběrnice WTB

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-2: Vlaková sběrnice WTB - Zkoušky a shody

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 3-1: Vozidlová sběrnice MVB

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 3-2: Vozidlová sběrnice MVB - Zkoušky a shody

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 3-3: CCN - vozidlová síť CANopen

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top