Help Print this page 

Document 52016XC0708(06)

Title and reference
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)Text s významem pro EHP

OJ C 249, 8.7.2016, p. 191–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 249/191


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 249/04)

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Železniční aplikace Akustika Měření hluku uvnitř kolejových vozidel (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na karoserie železničních vozidel - Část 1: Lokomotivy a osobní vozy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

EN 12663-1:2010

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 12663-2:2010

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na skříně kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vagóny

 

 

CEN

EN 12665:2011

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nepoháněné nápravy - Metody konstrukce

EN 13103:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Poháněné nápravy - Metody konstrukce

EN 13104:2009+A1:2010

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové práce a nosníky - Část 1: Všeobecné požadavky

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Požadavky na ovládání, zapevnění a kontrolu polohy

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Prostorové uspořádání

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

 

 

CEN

EN 13272:2012

Železniční aplikace Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

 

 

CEN

EN 13481-2:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové práce

 

 

 

EN 13481-2:2012/AC:2014

 

 

CEN

EN 13481-3:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné práce

 

 

CEN

EN 13481-5:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

 

 

CEN

EN 13481-7:2012

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Železniční aplikace Kolej Kolejnice Část 1: Vignolovy železniční kolejnice od 46 kg/m

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce, používané ve spojení s Vignolovými železničními kolejnicemi 46 kg/m a těžšími

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Vodicí kolejnice

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Profil jízdní plochy

 

 

CEN

EN 13749:2011

Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Metody specifikování požadavků na rámy podvozků

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej o rozchodu 1 435  mm a větším - Část 1: Širá trať

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Železniční aplikace - Kolej - Návrhové parametry směru koleje - Kolej rozchodu 1 435  mm a většího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy s náhlými změnami křivosti

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hodnocení kvality geometrie

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

EN 13979-1:2003+A1:2009

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2011

Železniční aplikace Kolej Kolejové stroje pro stavbu a údržbu Část 1: Technické požadavky pro provoz

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na otevřené trati

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení bočního větru

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Železniční aplikace Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla

EN 14531-6:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 14531-2:2015

Železniční aplikace Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo samostatná vozidla

EN 14531-6:2009

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Železniční aplikace - Brzdové kotouče železničních vozidel - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo nasazované za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměrové a jakostní požadavky

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Železniční aplikace Brzdové kotouče pro kolejová vozidla Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Železniční aplikace Brzdové kotouče pro kolejová vozidla Část 3: Brzdové kotouče, provedení kotoučů a třecího spojení, klasifikace

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 2: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované mimo stabilní svařovnu

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Železniční aplikace - Přímé a úhlové kohouty brzdového potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

 

 

CEN

EN 14752:2015

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy pro kolejová vozidla

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Maziva ložiskových skříní - Část 1: Metoda zkoušení mazací schopnosti

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

 

 

CEN

EN 15153-1:2013

Železniční aplikace Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla

 

 

CEN

EN 15153-2:2013

Železniční aplikace - Vnější viditelná a slyšitelná výstražná zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky

 

 

CEN

EN 15220-1:2008+A1:2011

Železniční aplikace - Indikátory brzd - Část 1: Pneumaticky ovládané

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Požadavky na deformační vlastnosti skříní železničních vozidel

 

 

CEN

EN 15273-2:2013

Železniční aplikace Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel Část 2: Obrysy vozidel

EN 15273-2:2009

Pozn. 2.1

30.11.2013

CEN

EN 15273-3:2013

Železniční aplikace Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel Část 3: Průjezdné průřezy tratí

EN 15273-3:2009

Pozn. 2.1

30.11.2013

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

 

 

CEN

EN 15313:2010

Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné systémy na LPG pro čluny, plachetnice a další plavidla - Požadavky na instalaci

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu nápravových skříní - Rozhraní a požadavky na konstrukci - Část 1: Zařízení koleje a nápravová skříň kolejových vozidel

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci palubních systémů monitorování teploty

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností traťových úseků podle měření hluku při průjezdu

 

 

CEN

EN 15528:2015

Železniční aplikace Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

EN 15528:2008+A1:2012

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Železniční aplikace - Nákladní vagóny - Nárazníky

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Železniční aplikace – Železniční vozidla – Tažné zařízení a šroubovka

 

 

CEN

EN 15594:2009

Železniční aplikace - Kolej - Opravy kolejí svařováním elektrickým obloukem

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

 

 

CEN

EN 15610:2009

Železniční aplikace - Hluk - Měření drsnosti koleje ve vztahu k hluku od odvalování

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Regulační ventily

EN 15611:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního urychlovače

EN 15612:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný - ložený

EN 15624:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Automatická snímací zařízení proměnlivého ložení

EN 15625:2008

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností železničních vozidel s kompenzačním zařízením pro nedostatek převýšení a/nebo vozidel určených pro provoz s nedostatkem převýšení větším, než udává EN 14363:2005, Příloha G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Železniční aplikace - Zkoušení za účelem schválení provozních vlastností nákladních vozidel se statickým zatížením nápravy od 225 kN do 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Železniční aplikace - Uzavírací zařízení pro zajištění nákladu proti nepříznivému vlivu na životní prostředí - Požadavky na životnost, provoz, označení, údržba, recyklace

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků – Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Železniční aplikace Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků – Část 2: Metody zkoušek

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Stroje s možností pohybu po silnici a koleji a jejich přípojná zařízení - Část 1: Technické požadavky pro jízdu a práci

EN 15746-1:2010

Pozn. 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Železniční aplikace - Kolej - Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení - Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 15746-2:2010

Pozn. 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Železniční aplikace - Brzdění - Statické zkoušení brzd

 

 

CEN

EN 15807:2011

Železniční aplikace - Tlakovzdušné spojky

 

 

CEN

EN 15827:2011

Železniční aplikace - Podvozky a pojezdy

 

 

CEN

EN 15839:2012

Železniční aplikace - Schvalovací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti za působení podélných stlačovacích sil

 

 

CEN

EN 15877-1:2012

Železniční aplikace - Označování železničních vozidel Část 1: Nákladní vozy

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Železniční aplikace - Značení na železničních vozidlech - Část 2: Vnější značení na osobních vozech, jednotkách, lokomotivách a na kolejových strojích

 

 

CEN

EN 15892:2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku v kabině strojvedoucího

 

 

CEN

EN 16019:2014

Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a metoda zkoušek

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vagóny

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Železniční aplikace - Brzdové systémy motorových a elektrických jednotek - Část 1: Požadavky a definice

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Železniční aplikace - Brzdové systémy motorových a elektrických jednotek - Část 2: Metody zkoušek

 

 

CEN

EN 16207:2014

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Funkční a výkonová kritéria elektromagnetických kolejnicových brzdových systémů pro použití v železničních vozidlech

 

 

CEN

EN 16235:2013

Železniční aplikace - Zkoušky k přejímce jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky k upuštění od jízdních zkoušek nákladních vozů s definovanými charakteristikami podle EN 14363

 

 

CEN

EN 16286-1:2013

Železniční aplikace - Přechodové systémy mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace

 

 

CEN

EN 16334:2014

Železniční aplikace - Výstražné systémy pro cestující - Systémové požadavky

 

 

CEN

EN 16404:2014

Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a odklízení drážních vozidel

 

 

CEN

EN 16494:2015

Železniční aplikace - Požadavky na traťovou část ERTMS

 

 

CEN

EN 16683:2015

Železniční aplikace - Tísňová volání - Funkční požadavky

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

EN 45545-2:2013

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 45545-3:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

EN 45545-5:2013

Pozn. 2.1

Datum tohoto zveřejnění

CEN

EN 45545-6:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy řízení a kontroly protipožární ochrany

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Železniční aplikace - Protipožární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 1: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 2: Ochrany před účinky bludných proudů způsobených DC trakčními soustavami

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost a uzemňování - Část 3: Vzájemná interakce AD a DC trakčních systémů

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Pozn. 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Pozn. 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Návěstní a telekomunikační zařízení

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a generický proces

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Zabezpečovací elektronické systémy

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Drážní zařízení - Pevné instalace - Elektrická trakce - Zvláštní požadavky pro kompozitní izolátory

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

EN 50155:2001

Pozn. 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Pozn. 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Pozn. 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením a ověřování těchto měření

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Pozn. 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kritéria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50388:2012

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

EN 50388:2005

Pozn. 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50463-1:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecné

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

 

 

Cenelec

EN 50553:2012

Drážní zařízení - Požadavky na zajištění jízdní způsobilosti v případě požáru na palubě vlaku

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Pozn. 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50617-1:2015

Železniční aplikace – Základní parametry detekce vlaků – Část 1: Kolejové obvody

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Železniční aplikace – Základní parametry detekce vlaků – Část 2: Počítače náprav

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 1: Obecná architektura

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-1: Vlaková sběrnice WTB

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-2: Vlaková sběrnice WTB - Zkoušky a shody

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 3-1: Vozidlová sběrnice MVB

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 3-2: Vozidlová sběrnice MVB - Zkoušky a shody

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 3-3: CCN - vozidlová síť CANopen

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top