EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:317:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 317, 14. prosince 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 317

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
14. prosince 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2018/1977 ze dne 11. prosince 2018 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1978 ze dne 10. prosince 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cidre de Bretagne“/„Cidre breton“ (CHZO))

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1979 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2017/2311 ( 1 )

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1980 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2325, pokud jde o podmínky povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1981 ze dne 13. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek sloučeniny mědi jako látek, které se mají nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1982 ze dne 13. prosince 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

21

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1983 ze dne 26. října 2018, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy v souvislosti se stády skotu (oznámeno pod číslem C(2018) 6981)  ( 1 )

22

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1984 ze dne 13. prosince 2018 o uznání režimu „KZR INiG System“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

25

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1985 ze dne 13. prosince 2018 o neschválení Willaertia magna c2c maky jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 11 ( 1 )

27

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1986 ze dne 13. prosince 2018 o zřízení stanovených kontrolních a inspekčních programů pro rybolov určitých druhů a zrušení prováděcích rozhodnutí 2012/807/EU, 2013/328/EU, 2013/305/EU a 2014/156/EU

29

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí č. 1/2018 Smíšeného výboru EU-CTC ze dne 4. prosince 2018 pokud jde o výzvu, aby Spojené království přistoupilo k Úmluvě o společném tranzitním režimu [2018/1987]

47

 

*

Rozhodnutí č. 2/2018 Smíšeného výboru EU-CTC ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu [2018/1988]

48

 

*

Rozhodnutí č. 1/2018 Smíšeného výboru EU-CTC ze dne 4. prosince 2018 pokud jde o výzvu, aby Spojené království přistoupilo k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku [2018/1989]

56

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top