EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:099:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 99, 30. duben 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.099.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 99

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
30. dubna 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 099/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5478 – IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake) (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2009/C 099/02

Směnné kurzy vůči euru

2

2009/C 099/03

Oznámení Komise o aktuální úrokové sazbě pro navrácení státní podpory a o referenční a diskontní sazbě pro 27 členských států použitelných od 1.5.2009(Zveřejněno v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) 794/2004 (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).)

3

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2009/C 099/04

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)  (1)

4

2009/C 099/05

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1, Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16, Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9, Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10, Úř. věst. C 331, 31.12.2008, s. 13, Úř. věst. C 3, 8.1.2009, s. 10, Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 10; Úř. věst. C 64, 19.3.2009, s. 20)

7


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Rada a Komise

2009/C 099/06

Rada Evropské unie A Evropská Komise Veřejné výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení – Ref. č. CONS-COMM/AD/433 – Vedoucí překladatelského oddělení (AD 12) s irštinou jako hlavním jazykem

8

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

Soudní dvůr ESVO

2009/C 099/07

Rozsudek Soudu ze dne 29. října 2008 ve věci E-2/08 Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností smluvní stranou – směrnice 2004/26/ES týkající se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje)

9

2009/C 099/08

Žaloba podaná dne 1. dubna 2009 Kontrolním úřadem ESVO na Lichtenštejnské knížectví – (Věc E-3/09)

10

2009/C 099/09

Rozsudek Soudu ze dne 29. října 2008 ve věci E-3/08 Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností smluvní stranou — nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech)

11

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2009/C 099/10

Opětovné oznámení dříve oznámeného spojení podniků – (Případ COMP/M.5454 – DSV/vesterhavet/DFDS) (1)

12

2009/C 099/11

Sdělení ministra hospodářství Nizozemského království na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

13

2009/C 099/12

Sdělení ministra hospodářství Nizozemského království na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

14

2009/C 099/13

Předběžné oznámení o spojení podniků – (Věc COMP/M.5417 – Mubadala/General Electric/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

15


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top