EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 298, 08. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 298E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
8. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2006 - 2007

 

Dílčí zasedání od 31. května do 1. června 2006

 

Středa 31. května 2006

2006/C 298E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Přivítání

Prohlášení předsednictva

Humanitární krize na palestinském území a role Unie (předložené návrhy usnesení)

Předložení dokumentů

Texty smluv dodané Radou

Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Rozprava o budoucnosti Evropy, za přítomnosti belgického premiéra, člena Evropské rady (rozprava)

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Situace vězňů na Guantánamu (rozprava)

Dohoda o transatlantickém partnerství EU/Spojené státy americké — Transatlantické hospodářské vztahy EU/Spojené státy americké (rozprava)

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Obchod a chudoba (rozprava)

Léčivé přípravky pro pediatrické použití ***II (rozprava)

Rámcový program pro inovaci a konkurenceschopnost (2007-2013) ***I (rozprava)

Rozšíření eurozóny (rozprava)

Předběžný rozpočet Evropského parlamentu (2007) (rozprava)

Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) ***I (rozprava)

Energetická účinnost (Zelená kniha) (rozprava)

Zákazy vyplývající z odsouzení za sexuální trestné činy spáchané na dětech (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

12

 

Čtvrtek 1. června 2006

2006/C 298E/02

ZÁPIS

14

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Rovnost příležitostí a zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání ***II (rozprava)

Situace romských žen v Evropské unii (rozprava)

Situace žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloha při obnově zemí po ukončení konfliktu a v demokratickém procesu v těchto zemích (rozprava)

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Hlasování

Registry hospodářských subjektů pro statistické účely ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Rámcový program pro inovaci a konkurenceschopnost (2007-2013) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Malé a střední podniky v rozvojových zemích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Léčivé přípravky pro pediatrické použití ***II (hlasování)

Rovnost příležitostí a zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání ***II (hlasování)

Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) ***I (hlasování)

Prováděcí pravidla k finančnímu nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství * (hlasování)

Zákazy vyplývající z odsouzení za sexuální trestné činy spáchané na dětech * (hlasování)

Humanitární krize na palestinském území a role Unie (hlasování)

Situace vězňů na Guantánamu (hlasování)

Dohoda o transatlantickém partnerství EU/Spojené státy americké (hlasování)

Transatlantické hospodářské vztahy EU/Spojené státy americké (hlasování)

Rozšíření eurozóny (hlasování)

Předběžný rozpočet Evropského parlamentu (2007) (hlasování)

Obchod a chudoba (hlasování)

Energetická účinnost (Zelená kniha) (hlasování)

Situace romských žen v Evropské unii (hlasování)

Situace žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloha při obnově zemí po ukončení konfliktu a v demokratickém procesu v těchto zemích (hlasování)

Infekce přenášené krví v důsledku zranění injekční jehlou (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Členství ve výborech a delegacích

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

25

PŘÍLOHA I

27

PŘÍLOHA II

47

PŘIJATÉ TEXTY

127

P6_TA(2006)0229
Registry hospodářaských subjektů pro statistické účely ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (KOM(2005)0112 — C6-0089/2005 — 2005/0032(COD))

127

P6_TC1-COD(2005)0032
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. června 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93

127

PŘÍLOHA

134

P6_TA(2006)0230
Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007-2013) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007-2013) (KOM(2005)0121 — C6-0098/2005 — 2005/0050(COD))

138

P6_TC1-COD(2005)0050
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. června 2006 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES, kterým se zavádí Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007-2013)

139

PŘÍLOHA I
PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED ROZPOČTU

165

PŘÍLOHA II
PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ PRO FINANČNÍ NÁSTROJE SPOLEČENSTVÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 17

166

PŘÍLOHA III
PODROBNOSTI O PODPŮRNÝCH SLUŽBÁCH VE PROSPĚCH PODNIKŮ A INOVACÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 21

170

P6_TA(2006)0231
MSP v rozvojových zemích
Usnesení Evropského parlamentu o malých a středních podnicích v rozvojových zemích (2005/2207(INI))

171

P6_TA(2006)0232
Léčivé přípravky pro pediatrické použití ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (15763/3/2005 — C6-0087/2006 — 2004/0217(COD))

176

P6_TC2-COD(2004)0217
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 1. června 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004

177

PŘÍLOHA
PROHLÁŠENÍ KOMISE

202

P6_TA(2006)0233
Rovnost příležitostí a zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (15623/7/2005 — C6-0089/2006 — 2004/0084(COD))

203

P6_TA(2006)0234
Evropský rok mezikulturního dialogu (2008) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008) (KOM(2005)0467 — C6-0311/2005 — 2005/0203(COD))

203

P6_TC1-COD(2005)0203
Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. června 2006 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008)

204

PŘÍLOHA
OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 4

211

P6_TA(2006)0235
Prováděcí pravidla k finančnímu nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (SEK(2005)1240 — C6-0355/2005 — 2005/0904(CNS))

213

P6_TA(2006)0236
Zákazy vyplývající z odsouzení za sexuální trestné činy spáchané na dětech *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o iniciativě Belgického království, jejímž cílem je přijetí rámcového rozhodnutí Rady o uznávání a výkonu zákazů v Evropské unii vyplývajících z odsouzení za sexuální trestné činy spáchané na dětech (14207/2004 — C6-0244/2004 — 2004/0818(CNS))

220

P6_TA(2006)0237
Humanitární krize na palestinském území a role Unie
Usnesení Evropského parlamentu o humanitární krizi na palestinském území a role Unie

223

P6_TA(2006)0238
Dohoda o transatlantickém partnerství EU/Spojené státy americké
Usnesení Evropského parlamentu o zlepšení vztahů mezi EU a USA v rámci Dohody o transatlantickém partnerství (2005/2056(INI))

226

P6_TA(2006)0239
Transatlantické hospodářské vztahy
Usnesení Evropského parlamentu o transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA (2005/2082(INI))

235

P6_TA(2006)0240
Rozšíření eurozóny
Usnesení Evropského parlamentu o rozšíření eurozóny (2006/2103(INI))

249

P6_TA(2006)0241
Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007
Usnesení Evropského parlamentu o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007 (2006/2022(BUD))

253

P6_TA(2006)0242
Obchod a chudoba
Usnesení Evropského parlamentu o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby (2006/2031(INI))

261

P6_TA(2006)0243
Energetická účinnost (Zelená kniha)
Usnesení Evropského parlamentu o energetické účinnosti aneb Méně znamená více - Zelená kniha (2005/2210(INI))

273

P6_TA(2006)0244
Situace romských žen v Evropské unii
Usnesení Evropského parlamentu o situaci romských žen v Evropské unii (2005/2164(INI))

283

P6_TA(2006)0245
Postavení žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloha při obnově zemí po ukončení konfliktu a v demokratickém procesu v těchto zemích
Usnesení Evropského parlamentu o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích po ukončení konfliktů (2005/2215(INI))

287


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top