EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:172:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 172, 5 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 172

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
5 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1190 на Съвета от 12 юни 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за ГНСС на Европейския съюз и Швейцария, учреден със Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, в областта на Европейските програми за спътникова навигация относно приемането на неговия процедурен правилник

1

 

*

Решение (EС) 2017/1191 на Съвета от 16 юни 2017 година за отмяна на Решение 2014/56/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Хърватия

8

 

*

Решение (EС) 2017/1192 на Съвета от 26 юни 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища (CESNI) и на пленарното заседаниe на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР) относно приемането на стандарт в областта на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешни водни пътища

10

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1193 на Съвета от 4 юли 2017 година за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

12

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1194 на Съвета от 4 юли 2017 година за изменение на Решение 2013/354/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

13

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1195 на Съвета от 4 юли 2017 година за изменение на Решение 2014/129/ОВППС за популяризиране на европейската мрежа от независими експертни центрове по въпросите на неразпространението в подкрепа на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

14

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1196 на Комисията от 3 юли 2017 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 4432)  ( 1 )

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1197 на Комисията от 3 юли 2017 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/340/ЕС за организирането на временен експеримент съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета във връзка с полева инспекция под официален контрол за базови семена и селектирани семена от размножения, предхождащи базовите семена (нотифицирано под номер С(2017) 4442)  ( 1 )

30

 

*

Решение (ЕС) 2017/1198 на Европейската централна банка от 27 юни 2017 година относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/21)

32

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 ( ОВ L 296, 12.11.2015 г. )

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top