EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 318, 5 ноември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
5 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1188/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1189/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Sedano Bianco di Sperlonga (ЗГУ)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1190/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mantequilla de Soria (ЗНП)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за определяне на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове

5

 

*

Регламент (ЕС) № 1192/2014 на Комисията от 3 ноември 2014 година за забрана на риболова на пикша в зона IIIа и във води на Съюза от подучастъци 22—32 от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1193/2014 на Комисията от 4 ноември 2014 година за изменение за 222-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1194/2014 на Комисията от 4 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/774/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 31 октомври 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове, на референтни стойности за периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2017 г. за всеки производител или вносител, докладвал пускане на пазара на флуоровъглеводороди съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7920)

28

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top