EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:292:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 292, 1 ноември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.292.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 292

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
1 ноември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1076/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността по отношение на временния внос, износа и реимпорта на преносими музикални инструменти

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1077/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 година относно разрешаването на препарат от Enterococcus faecium NBIMCC 8270 Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 и Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 като фуражна добавка за прасенца сукалчета (притежател на разрешителното Lactina Ltd.) (1)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1078/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 година за разрешаване на употребата на фумарова киселина като фуражна добавка при всички животински видове (1)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 1079/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 година за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1080/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 ноември 2013 година

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/633/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 30 октомври 2013 година за изменение на Решение 2007/742/ЕО с цел удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на електрически, газови или абсорбционни термопомпи (нотифицирано под номер C(2013) 7154)  (1)

18

 

 

2013/634/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 31 октомври 2013 година за корекциите на годишното разпределено количество емисии на държавите членки за периода от 2013 до 2020 година съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 493/1999 на Комисията от 5 март 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на допълнителни вносни мита в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и относно отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО (ОВ L 59, 6.3.1999 г.) (Специално издание 2007 г., глава 03, том 27)

23

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top