EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:176:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 176, 6 юли 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.176.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 176

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
6 юли 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 592/2012 на Комисията от 4 юли 2012 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за бифеназат, каптан, ципродинил, флуопиколид, хекситиазокс, изопротиолан, металдехид, оксадиксил и фосмет във и върху определени продукти (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 593/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (1)

38

 

*

Регламент (ЕС) № 594/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на замърсителите охратоксин А, недиоксиноподобни PCB и меламин в храните (1)

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 595/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за одобряване на активното вещество фенпиразамин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

46

 

*

Регламент (ЕС) № 596/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 на Съвета относно вноса на силиций с произход от Китайската народна република, чрез внос на силиций, изпратен от Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Тайван, или не, и въвеждане на регистрационен режим за този внос

50

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 597/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества алуминиево-амониев сулфат, остатъчни вещества от дестилация на мазнини, обонятелни репеленти от животински или растителен произход/рибено масло и урея (1)

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 598/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за изменение за 172-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

59

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 599/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

62

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/361/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/2/2012 на Комитета по политика и сигурност от 3 юли 2012 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

64

 

 

2012/362/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 юли 2012 година относно финансово участие от страна на Съюза за някои държави членки за подпомагане на провежданите на доброволни начала изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии (нотифицирано под номер C(2012) 4396)

65

 

 

2012/363/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 юли 2012 година за даване право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за новите активни вещества биксафен, Candida oleophila щам O, флуопирам, халосулфурон, калиев йодид, калиев тиоцианат и спиротетрамат (нотифицирано под номер C(2012) 4436)  (1)

70

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top