EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:161:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 161, 21 юни 2011г.

 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.161.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 161

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
21 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 588/2011 на Съвета от 20 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 589/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 302/2011 за откриване на извънредна тарифна квота за внос на определени количества захар за пазарната 2010/2011 година

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 590/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

9

 

*

Регламент (ЕС) № 591/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година за забрана улова на северна скарида в зоната на NAFO, участък 3L, от плавателни съдове под флага на всички държави-членки, с изключение на Естония, Латвия, Литва и Полша

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 592/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 594/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на юни 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 595/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на юни 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/355/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 юни 2011 година относно започването на автоматизиран обмен на дактилоскопични данни във Франция

23

 

 

2011/356/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 юни 2011 година относно назначаването на петима членове и трима заместник-членове от Словения в Комитета на регионите

24

 

*

Решение 2011/357/ОВППС на Съвета от 20 юни 2011 година за изменение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

25

 

 

2011/358/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 юни 2011 година за изменение на Решение 2009/719/ЕО за разрешаване на някои държави-членки да преработят своите годишни програми за мониторинг на СЕГ (нотифицирано под номер C(2011) 4194)  ( 1 )

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2011/332/ЕС на Комисията от 7 юни 2011 г. за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на копирна и графична хартия ( ОВ L 149, 8.6.2011 г. )

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top