EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:116:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 116, 30 април 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 116

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
30 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 383/2008 на Комисията от 29 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 384/2008 на Комисията от 29 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на условията за изключване на бременните животни от забраната за напускане на зоната, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 385/2008 на Комисията от 29 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 817/2006

5

 

 

Регламент (ЕО) № 386/2008 на Комисията от 29 април 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

17

 

 

Регламент (ЕО) № 387/2008 на Комисията от 29 април 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

21

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/342/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 април 2008 година за изменение на Решение 2007/868/ЕО за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

23

 

 

2008/343/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 април 2008 година за изменение на Решение 2007/868/ЕО за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

25

 

 

Комисия

 

 

2008/344/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 октомври 2007 година относно държавна помощ C 23/06 (ex NN 35/06), приведена в действие от Полша в полза на производителя на стомана Technologie Buczek Group (нотифицирано под номер C(2007) 5087)  (1)

26

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2008/345/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 7 февруари 2008 година относно етичен кодекс за отговорна научноизследователска дейност в областта на нанонауките и нанотехнологиите (нотифицирано под номер C(2008) 424)

46

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/346/ОВППС на Съвета от 29 април 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/871/ОВППС относно актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма

53

 

*

Обща позиция 2008/347/ОВППС на Съвета от 29 април 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/871/ОВППС относно актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма

55

 

*

Обща позиция 2008/348/ОВППС на Съвета от 29 април 2008 година относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

56

 

*

Обща позиция 2008/349/ОВППС на Съвета от 29 април 2008 година за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top