EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0235

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/235 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά μορφότυπους και κωδικούς κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων, ορισμένους κανόνες σχετικούς με την επιτήρηση και το αρμόδιο τελωνείο για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

OJ L 63, 23.2.2021, p. 386–531 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/235/oj

23.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 63/386


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/235 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Φεβρουαρίου 2021

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά μορφότυπους και κωδικούς κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων, ορισμένους κανόνες σχετικούς με την επιτήρηση και το αρμόδιο τελωνείο για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως τα άρθρα 8, 58 και 161,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (στο εξής: ο κώδικας) σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (2) όσον αφορά μορφότυπους και κωδικούς κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων, ορισμένους κανόνες σχετικούς με την επιτήρηση και το αρμόδιο τελωνείο για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς έχει προκύψει ότι απαιτείται τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού με σκοπό την καλύτερη εναρμόνιση μορφότυπων και κωδικών κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών, καθώς και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων. Οι κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα είδη διασαφήσεων, γνωστοποιήσεων και αποδεικτικών τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων μετά την εναρμόνιση των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 πρέπει να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι μορφότυποι και οι κωδικοί που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής (3) να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις μεταβατικές απαιτήσεις δεδομένων για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων που ορίζονται στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.

(3)

Είναι επίσης αναγκαίο να τροποποιηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 για να παρασχεθεί στα κράτη μέλη που έχουν ήδη επικαιροποιήσει τα εθνικά τους συστήματα εισαγωγών σύμφωνα με τους μορφότυπους και τους κωδικούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό ορισμένος χρόνος για να τα προσαρμόσουν στις νέες απαιτήσεις όσον αφορά τους μορφότυπους και τους κωδικούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, θα πρέπει να τους παρασχεθεί χρονικό διάστημα έως την εγκατάσταση της φάσης 1 του έργου Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή που απαριθμείται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής (4).

(4)

Είναι επίσης αναγκαίο να τροποποιηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 για να απαιτείται από τα κράτη μέλη να αποστέλλουν δεδομένα στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης σε μορφότυπο που να αντιστοιχεί στον μορφότυπο ο οποίος χρησιμοποιείται για τις σχετικές τελωνειακές διασαφήσεις και να είναι δυνατή η επεξεργασία του από το υφιστάμενο σύστημα επιτήρησης της Επιτροπής.

(5)

Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανόνας που προβλέπεται στο άρθρο 221 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, ο οποίος ορίζει το αρμόδιο τελωνείο για την υποβολή διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σε σχέση με αποστολές χαμηλής αξίας υπό καθεστώς ΦΠΑ άλλο από το ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών το οποίο προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (5), για να διευκρινιστεί ότι πρόκειται να εφαρμοστεί από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος ΦΠΑ. Η εν λόγω ημερομηνία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου (6).

(6)

Στο παράρτημα Β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 ορίζονται οι μορφότυποι και οι κωδικοί για τις κοινές απαιτήσεις δεδομένων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων. Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση, θα πρέπει να τροποποιηθεί το εν λόγω παράρτημα. Λαμβανομένης υπόψη της έκτασης των απαιτούμενων αλλαγών, το κείμενο του παραρτήματος Β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να αντικατασταθεί στο σύνολό του.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι μορφότυποι και οι κωδικοί για τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτούνται για τις αιτήσεις και τις αποφάσεις, ορίζονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι μορφότυποι και οι κωδικοί για τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα, ορίζονται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού.»·

β)

η παράγραφος 3 απαλείφεται·

γ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι μορφότυποι και οι κωδικοί για τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα ορίζονται στο παράρτημα 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής (*1).

(*1)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).»"

δ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

«4α.   Οι μορφότυποι και οι κωδικοί για τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα, ορίζονται στο παράρτημα Γ του παρόντος κανονισμού.».

2)

Το άρθρο 55 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, ο κατάλογος των στοιχείων που ενδέχεται να απαιτούνται από την Επιτροπή παρατίθεται στο παράρτημα 21-03 του παρόντος κανονισμού.»·

β)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει τους ακόλουθους καταλόγους στοιχείων για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία:

α)

τον κατάλογο των στοιχείων που παρατίθεται στο παράρτημα 21-02 του παρόντος κανονισμού, έως την ημερομηνία έναρξης της αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής (*2)·

β)

τον κατάλογο των στοιχείων που παρατίθεται στο παράρτημα 21-01 του παρόντος κανονισμού, έως την τελευταία ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης της πρώτης φάσης του ΕΤΚ – Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει τον κατάλογο των στοιχείων που παρατίθεται στο παράρτημα 21-01 ή στο παράρτημα 21-02 του παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς της επιτήρησης κατά την εξαγωγή, έως την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης του αυτοματοποιημένου συστήματος εξαγωγών που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/2151.

(*2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 325 της 16.12.2019, σ. 168).»."

3)

Στο άρθρο 221, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, ως αρμόδιο τελωνείο για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σε σχέση με αποστολή εμπορευμάτων που υπάγεται σε απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009, υπό καθεστώς ΦΠΑ άλλο από το ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή εδάφη, το οποίο αναφέρεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, ορίζεται τελωνείο του κράτους μέλους στο οποίο περατώνεται η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων.».

4)

Στα Περιεχόμενα, μετά το άρθρο 350, ο τίτλος I (Γενικές Διατάξεις) τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος του παραρτήματος Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μορφότυποι και κωδικοί των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων (Άρθρο 2 παράγραφος 2)»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη σειρά μετά τη σειρά που αντιστοιχεί στο «παράρτημα Β»:

«Παράρτημα Γ — Μορφότυποι και κωδικοί των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων (Άρθρο 2 παράγραφος 4α)».

5)

Το παράρτημα Β αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

6)

Μετά το παράρτημα Β παρεμβάλλεται νέο παράρτημα Γ, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

7)

Μετά το παράρτημα 21-02 παρεμβάλλεται νέο παράρτημα 21-03, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 εφαρμόζεται από την 20ή Ιουλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 325 της 16.12.2019, σ. 168).

(5)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(6)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (ΕΕ L 348 της 29.12.2017, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1)

Οι μορφότυποι, οι κωδικοί και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η δομή των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται όσον αφορά τις απαιτήσεις περί δεδομένων για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Β του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

(2)

Οι μορφότυποι, οι κωδικοί και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η δομή των στοιχείων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται σε διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων που καταρτίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων.

(3)

Ο πληθάριθμος στο επίπεδο του τίτλου διασάφησης (D), ο οποίος περιέχεται στον πίνακα του τίτλου I του παρόντος παραρτήματος, υποδεικνύει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο στο επίπεδο του τίτλου διασάφησης σε διασάφηση, γνωστοποίηση ή αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων.

(4)

Ο πληθάριθμος σε επίπεδο κύριας αποστολής (MC), ο οποίος περιέχεται στον πίνακα του τίτλου I του παρόντος παραρτήματος υποδεικνύει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο στο επίπεδο κύριας αποστολής.

(5)

Ο πληθάριθμος σε επίπεδο είδους εμπορευμάτων της κύριας αποστολής (MI), ο οποίος περιέχεται στον πίνακα του τίτλου I του παρόντος παραρτήματος υποδεικνύει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο στο επίπεδο είδους εμπορευμάτων της κύριας αποστολής.

(6)

Ο πληθάριθμος σε επίπεδο αποστολής από διαμετακομιστή (HC), ο οποίος περιέχεται στον πίνακα του τίτλου I του παρόντος παραρτήματος υποδεικνύει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο στο επίπεδο αποστολής από διαμετακομιστή.

(7)

Ο πληθάριθμος σε επίπεδο είδους εμπορευμάτων της αποστολής από διαμετακομιστή (HI), ο οποίος περιέχεται στον πίνακα του τίτλου I του παρόντος παραρτήματος υποδεικνύει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο στο επίπεδο είδους εμπορευμάτων της αποστολής από διαμετακομιστή.

(8)

Ο πληθάριθμος σε επίπεδο αποστολής εμπορευμάτων (GS), ο οποίος περιέχεται στον πίνακα του τίτλου I του παρόντος παραρτήματος υποδεικνύει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο στο επίπεδο αποστολής εμπορευμάτων.

(9)

Ο πληθάριθμος σε επίπεδο είδους εμπορευμάτων κρατικής υπηρεσίας (SI), ο οποίος περιέχεται στον πίνακα του τίτλου I του παρόντος παραρτήματος υποδεικνύει πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο στο επίπεδο είδους εμπορευμάτων κρατικής υπηρεσίας.

(10)

Σε κάθε περίπτωση όπου οι πληροφορίες σε διασάφηση, γνωστοποίηση ή αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων που εξετάζεται στο παράρτημα Β του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 έχουν τη μορφή κωδικών, εφαρμόζεται ο κατάλογος κωδικών που προβλέπεται στον τίτλο II ή οι εθνικοί κωδικοί, όπου προβλέπονται.

(11)

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικούς κωδικούς για τα στοιχεία 11 10 000 000 Πρόσθετο καθεστώς, 12 01 000 000 Προηγούμενο έγγραφο (υποστοιχείο 12 01 005 000 Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό), 12 02 000 000 Ειδική μνεία (υποστοιχείο 12 02 008 000 Κωδικός), 12 03 000 000 Δικαιολογητικό έγγραφο (υποστοιχεία 12 03 002 000 Είδος και 12 03 005 000), 12 04 000 000 Πρόσθετες αναφορές (υποστοιχείο 12 04 002 000 Είδος), 14 03 000 000 Δασμοί και φόροι (υποστοιχείο 14 03 039 000 Είδος φόρου και υποστοιχείο 14 03 040 005 Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό), 18 09 000 000 Κωδικός εμπορευμάτων (υποστοιχείο 18 09 060 000 Εθνικός πρόσθετος κωδικός), 16 04 000 000 Περιοχή προορισμού και 16 10 000 000 Περιοχή αποστολής. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την κατάσταση των εθνικών κωδικών που χρησιμοποιούν για τα συγκεκριμένα στοιχεία. Η Επιτροπή δημοσιεύει την κατάσταση των εν λόγω κωδικών.

(12)

Ο όρος “είδος/μήκος” στις επεξηγήσεις ενός χαρακτηριστικού δηλώνει τις απαιτήσεις σχετικά με το είδος και το μήκος των στοιχείων. Οι κωδικοί του είδους των στοιχείων είναι οι εξής:

a

αλφαβητικό

n

αριθμητικό

an

αλφαριθμητικό

Ο αριθμός που ακολουθεί τον κωδικό δηλώνει το αποδεκτό μήκος στοιχείων.

Ισχύουν τα εξής:

Οι δύο προαιρετικές τελείες πριν από τον δείκτη μήκους σημαίνουν ότι τα στοιχεία δεν έχουν καθορισμένο μήκος, αλλά μπορεί να φθάσουν έναν αριθμό ψηφίων, όπως καθορίζεται με τον δείκτη μήκους. Ένα κόμμα στο μήκος στοιχείων σημαίνει ότι το χαρακτηριστικό μπορεί να έχει δεκαδικά στοιχεία, το ψηφίο πριν από το κόμμα δείχνει το συνολικό μήκος του χαρακτηριστικού, το ψηφίο μετά το κόμμα δείχνει τον μέγιστο αριθμό των ψηφίων μετά την υποδιαστολή.

Παραδείγματα μήκους και μορφότυπου πεδίων:

a1

1 αλφαβητικός χαρακτήρας, καθορισμένου μήκους

n2

2 αριθμητικοί χαρακτήρες, καθορισμένου μήκους

an3

3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, καθορισμένου μήκους

a..4

έως 4 αλφαβητικοί χαρακτήρες

n..5

έως 5 αριθμητικοί χαρακτήρες

an..6

έως 6 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

n..7,2

έως 7 αριθμητικοί χαρακτήρες που περιλαμβάνουν κατά μέγιστο 2 δεκαδικά ψηφία, με διαχωριστή ο οποίος μπορεί να είναι κινητό στοιχείο.

(13)

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες αναφορές σε καταλόγους κωδικών που ορίζονται σε διεθνή πρότυπα ή σε νομικές πράξεις της ΕΕ:

 

Σύντομη ονομασία

Πηγή

Ορισμός

1.

Κωδικός είδους συσκευασίας

Σύσταση 21 της ΟΕΕ/ΗΕ

Κωδικός είδους συσκευασίας, όπως καθορίζεται στην πλέον πρόσφατη έκδοση του παραρτήματος IV της σύστασης 21 της ΟΕΕ/ΗΕ

2.

Κωδικός νομίσματος

ISO 4217

Αλφαβητικός κωδικός τριών γραμμάτων όπως καθορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 4217

3.

Κωδικός GEONOM

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής

Οι αλφαβητικοί κωδικοί της Ένωσης για χώρες και εδάφη βασίζονται στους ισχύοντες κωδικούς ISO alpha 2 (a2), στον βαθμό που είναι συμβατοί με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1470 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών και τη γεωγραφική κατανομή για άλλες στατιστικές για τις επιχειρήσεις (ΕΕ L 334 της 13.10.2020, σ. 2-21).

Στο πλαίσιο των πράξεων διαμετακόμισης, χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας ISO 3166- alpha-2 και για τη Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιείται ο κωδικός “XI”.

4.

UN/LOCODE

Σύσταση αριθ. 16 της ΟΕΕ/ΗΕ

UN/LOCODE, όπως καθορίζεται στη σύσταση αριθ. 16 της ΟΕΕ/ΗΕ

5.

Αριθμός ΟΗΕ

Συμφωνία ADR

Αριθμός ΟΗΕ όπως καθορίζεται στο παράρτημα Α μέρος 3 πίνακας Α (Κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

6.

Κωδικοί για τα είδη των μεταφορικών μέσων

Σύσταση αριθ. 28 της ΟΕΕ/ΗΕ

Κωδικός για τα είδη των μεταφορικών μέσων όπως καθορίζονται στη σύσταση αριθ. 28 της ΟΕΕ/ΗΕ

7.

Κωδικός για τη φύση της εμπορικής πράξης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής

Κωδικός για τη φύση της συναλλαγής όπως καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής

8.

Κωδικοί ένδειξης της φύσης του είδους της ΠΤΕ

Κατάλογος κωδικών 136 της ΠΤΕ

Κωδικοί ένδειξης της φύσης του είδους της ΠΤΕ (Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση) όπως καθορίζονται στον κατάλογο κωδικών 136 της ΠΤΕ

9.

Κωδικοί CUS

ECICS (Ευρωπαϊκός τελωνειακός κατάλογος χημικών ουσιών)

Αριθμός τελωνειακής ένωσης και στατιστικών (CUS) που χορηγείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τελωνειακού καταλόγου χημικών ουσιών (ECICS) για τον προσδιορισμό κυρίως χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ I

Μορφότυποι και πληθάριθμος των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μορφότυποι

Στοιχείο/ κατηγορία Υποστοιχείο/ υποκατηγορία Αριθμός υποστοιχείου

Ονομασία στοιχείου/κατηγορίας name

Ονομασία υποστοιχείου/υποκατηγορίας name

Ονομασία υποστοιχείου name

Μορφότυπος

Κατάλογος κωδικών του τίτλου II (Ν/Ο)

Σημειώσεις

11 01 000 000

Είδος διασάφησης

 

 

an..5

Ν

 

11 02 000 000

Πρόσθετο είδος διασάφησης

 

 

a1

Ν

 

11 03 000 000

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

 

 

n..5

Ο

 

11 04 00 0000

Ένδειξη ειδικής περίπτωσης

 

 

an3

Ν

 

11 05 000 000

Δείκτης επανεισόδου

 

 

n1

Ν

 

11 06 000 000

Τμηματική αποστολή

 

 

 

Ο

 

11 06 001 000

 

Δείκτης τμηματικής αποστολής

 

n1

Ν

 

11 06 002 000

 

Προηγούμενος MRN

 

an18

Ο

 

11 07 000 000

Ασφάλεια

 

 

n1

Ν

 

11 08 000 000

Δείκτης μειωμένου συνόλου δεδομένων

 

 

n1

Ν

 

11 09 000 000

Καθεστώς

 

 

 

Ο

 

11 09 001 000

 

Ζητούμενο καθεστώς

 

an2

Ν

 

11 09 002 000

 

Προηγούμενο καθεστώς

 

an2

Ν

 

11 10 000 000

Πρόσθετο καθεστώς

 

 

an3

Ν

Οι ενωσιακοί κωδικοί προσδιορίζονται περαιτέρω στον τίτλο II.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εθνικούς κωδικούς. Οι εθνικοί κωδικοί πρέπει να έχουν τον μορφότυπο n1an2.

12 01 000 000

Προηγούμενο έγγραφο

 

 

 

Ο

 

12 01 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an..70

Ο

 

12 01 002 000

 

Είδος

 

an4

Ο

Οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων TARIC.

12 01 003 000

 

Είδος συσκευασίας

 

an..2

Ο

Κωδικός είδους συσκευασίας όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 1.

12 01 004 000

 

Αριθμός δεμάτων

 

n..8

Ο

 

12 01 005 000

 

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό

 

an..4

Ο

Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης και τα προσδιοριστικά που ορίζονται στο TARIC. Στην περίπτωση αυτή, ο μορφότυπος των μονάδων μέτρησης και των προσδιοριστικών είναι an..4, αλλά δεν έχουν ποτέ μορφότυπο n..4, ο οποίος προορίζεται για εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά.

Αν στο TARIC δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Ο μορφότυπός τους είναι n..4.

12 01 006 000

 

Ποσότητα

 

n..16,6

Ο

 

12 01 079 000

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

an..35

Ο

 

12 01 007 000

 

Κωδικός αναγνώρισης είδους εμπορευμάτων

 

n..5

Ο

 

12 02 000 000

Ειδική μνεία

 

 

 

Ο

 

12 02 008 000

 

Κωδικός

 

an5

Ν

Οι ενωσιακοί κωδικοί προσδιορίζονται περαιτέρω στον τίτλο II.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εθνικούς κωδικούς. Οι εθνικοί κωδικοί πρέπει να έχουν τον μορφότυπο a1an4.

12 02 009 000

 

Κείμενο

 

an..512

Ο

 

12 03 000 000

Δικαιολογητικό έγγραφο

 

 

 

Ο

 

12 03 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an..70

Ο

 

12 03 002 000

 

Είδος

 

an4

Ο

Οι κωδικοί για ενωσιακά ή διεθνή έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες διατίθενται στη βάση δεδομένων TARIC. Ο μορφότυπός τους είναι a1an3.

Για εθνικά έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εθνικούς κωδικούς. Οι εθνικοί κωδικοί πρέπει να έχουν τον μορφότυπο n1an3.

12 03 010 000

 

Ονομασία αρχής έκδοσης

 

an..70

Ο

 

12 03 005 000

 

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό

an..4

Ο

Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης και τα προσδιοριστικά που ορίζονται στο TARIC. Στην περίπτωση αυτή, ο μορφότυπος των μονάδων μέτρησης και των προσδιοριστικών είναι an..4, αλλά δεν έχουν ποτέ μορφότυπο n..4, ο οποίος προορίζεται για εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Αν στο TARIC δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Ο μορφότυπός τους είναι n..4.

12 03 006 000

 

Ποσότητα

n..16,6

Ο

 

12 03 011 000

 

Ημερομηνία ισχύος

 

an..19

Ο

 

12 03 012 000

 

Νόμισμα

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

12 03 013 000

 

Αριθμός στοιχείου γραμμής εγγράφου

 

n..5

Ο

 

12 03 014 000

 

Ποσό

 

n..16,2

Ο

 

12 03 079 000

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

an..35

Ο

 

12 04 000 000

Πρόσθετες αναφορές

 

 

 

Ο

 

12 04 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an..70

Ο

 

12 04 002 000

 

Είδος

 

an4

Ο

Οι ενωσιακοί κωδικοί είναι διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων TARIC. Ο μορφότυπός τους είναι a1an3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εθνικούς κωδικούς. Οι εθνικοί κωδικοί πρέπει να έχουν τον μορφότυπο n1an3.

12 05 000 000

Έγγραφο μεταφοράς

 

 

 

Ο

 

12 05 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an..70

Ο

 

12 05 002 000

 

Είδος

 

an4

Ο

Οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων TARIC.

12 06 000 000

Αριθμός δελτίου TIR

 

 

an..12

Ο

 

12 07 000 000

Στοιχεία αναφοράς αιτήματος παραπομπής

 

 

an..17

Ο

 

12 08 000 000

Αριθμός αναφοράς/UCR

 

 

an..35

Ο

 

12 09 000 000

LRN

 

 

an..22

Ο

 

12 10 000 000

Αναβολή πληρωμής

 

 

an..35

Ο

 

12 11 000 000

Αποθήκη

 

 

 

Ο

 

12 11 002 000

 

Είδος

 

a1

Ν

 

12 11 015 000

 

Αναγνωριστικό

 

an..35

Ο

 

12 12 000 000

Άδεια

 

 

 

Ο

 

12 12 002 000

 

Είδος

 

an..4

Ο

Οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων TARIC.

12 12 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an..35

Ο

 

12 12 080 000

 

Κάτοχος της άδειας

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 01 000 000

Εξαγωγέας

 

 

 

Ο

 

13 01 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 01 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II.

13 01 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 01 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 01 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 01 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 01 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 02 000 000

Αποστολέας

 

 

 

Ο

 

13 02 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 02 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 1 301 017 000 Αριθμός αναγνώρισης.

13 02 028 000

 

Είδος προσώπου

 

n1

Ν

 

13 02 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 02 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 02 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 02 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 02 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 02 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 02 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 02 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 02 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 02 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 02 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 02 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 02 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

 

13 02 074 000

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

 

 

13 02 074 016

 

 

Όνομα

an..70

Ο

 

13 02 074 075

 

 

Αριθμός τηλεφώνου

an..35

Ο

 

13 02 074 076

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

an..256

Ο

 

13 03 000 000

Παραλήπτης

 

 

 

Ο

 

13 03 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 03 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 1 301 017 000 Αριθμός αναγνώρισης.

13 03 028 000

 

Είδος προσώπου

 

n1

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Είδος προσώπου όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 028 000 (Αποστολέας - Είδος προσώπου).

13 03 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 03 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 03 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 03 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 03 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 03 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 03 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 03 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 03 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 03 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 03 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 03 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 03 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Επικοινωνία - Είδος όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 029 002 (Αποστολέας - Επικοινωνία - Είδος).

13 04 000 000

Εισαγωγέας

 

 

 

Ο

 

13 04 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 04 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 04 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 04 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 04 018 029

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 04 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 04 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 05 000 000

Διασαφιστής

 

 

 

Ο

 

13 05 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 05 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 05 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 05 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 05 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 05 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 05 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 05 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 05 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 05 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 05 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 05 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 05 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 05 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 05 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Επικοινωνία - Είδος όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 029 002 (Αποστολέας - Επικοινωνία - Είδος).

13 05 074 000

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Ο

 

13 05 074 016

 

 

Όνομα

an..70

Ο

 

13 05 074 075

 

 

Αριθμός τηλεφώνου

an..35

Ο

 

13 05 074 076

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

an..256

Ο

 

13 06 000 000

Αντιπρόσωπος

 

 

 

Ο

 

13 06 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 06 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 1 301 017 000 Αριθμός αναγνώρισης

13 06 030 000

 

Ιδιότητα

 

n1

Ν

 

13 06 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

 

 

 

 

 

 

 

13 06 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 06 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 06 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 06 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 06 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 06 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 06 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 06 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 06 029028

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 06 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 06 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Επικοινωνία - Είδος όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 029 002 (Αποστολέας - Επικοινωνία - Είδος).

13 06 074 000

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Ο

 

13 06 074 016

 

 

Όνομα

an..70

Ο

 

13 06 074 075

 

 

Αριθμός τηλεφώνου

an..35

Ο

 

13 06 074 076

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

an..256

Ο

 

13 07 000 000

Δικαιούχος του καθεστώτος διαμετακόμισης

 

 

 

Ο

 

13 07 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 07 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 07 078 000

 

Αναγνωριστικός αριθμός κατόχου δελτίου TIR

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 07 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 07 019 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 07 020 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 07 021 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 07 022 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 07 074 000

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Ο

 

13 07 074 016

 

 

Όνομα

an..70

Ο

 

13 07 074 075

 

 

Αριθμός τηλεφώνου

an..35

Ο

 

13 07 074 076

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

an..256

Ο

 

13 08 000 000

Πωλητής

 

 

 

Ο

 

13 08 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 08 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 01 017 000 Αριθμός αναγνώρισης.

13 08 028 000

 

Είδος προσώπου

 

n1

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Είδος προσώπου όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 028 000 (Αποστολέας - Είδος προσώπου).

13 08 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 08 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 08 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 08 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 08 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 08 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 08 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 08 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 08 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 08 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 08 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 08 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 08 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Επικοινωνία - Είδος όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 029 002 (Αποστολέας - Επικοινωνία - Είδος).

13 09 000 000

Αγοραστής

 

 

 

Ο

 

13 09 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 09 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 01 017 000 Αριθμός αναγνώρισης.

13 09 028 000

 

Είδος προσώπου

 

n1

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Είδος προσώπου όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 028 000 (Αποστολέας - Είδος προσώπου).

13 09 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 09 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

13 09 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 09 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 09 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 09 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 09 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 09 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 09 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 09 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 09 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 09 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 09 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Επικοινωνία - Είδος όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 029 002 (Αποστολέας - Επικοινωνία - Είδος).

13 10 000 000

Πρόσωπο που γνωστοποιεί την άφιξη

 

 

 

Ο

 

13 10 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 10 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 10 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 10 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Επικοινωνία - Είδος όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 029 002 (Αποστολέας - Επικοινωνία - Είδος).

13 11 000 000

Πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα

 

 

 

Ο

 

13 11 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 12 000 000

Μεταφορέας

 

 

 

Ο

 

13 12 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 12 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 01 017 000 Αριθμός αναγνώρισης.

13 12 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 12 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 12 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 12 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 12 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 12 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 12 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 12 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 12 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 12 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 12 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 12 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Επικοινωνία - Είδος όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 029 002 (Αποστολέας - Επικοινωνία - Είδος).

13 12 074 000

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Ο

 

13 12 074 016

 

 

Όνομα

an..70

Ο

 

13 12 074 075

 

 

Αριθμός τηλεφώνου

an..35

Ο

 

13 12 074 076

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

an..256

Ο

 

13 13 000 000

Πρόσωπο προς ειδοποίηση

 

 

 

Ο

 

13 13 016 000

 

Όνομα

 

an..70

Ο

 

13 13 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 1 301 017 000 Αριθμός αναγνώρισης.

13 13 028 000

 

Είδος προσώπου

 

n1

Ν

Χρησιμοποιείται ο κωδικός Είδος προσώπου όπως ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 02 028 000 (Αποστολέας - Είδος προσώπου).

13 13 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

13 13 018 023

 

 

Οδός

an..70

Ο

 

13 13 018 024

 

 

Πρόσθετη γραμμή οδού

an..70

Ο

 

13 13 018 025

 

 

Αριθμός

an..35

Ο

 

13 13 018 026

 

 

Τ.Θ.

an..70

Ο

 

13 13 018 027

 

 

Υποδιαίρεση

an..35

Ο

 

13 13 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

13 13 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

13 13 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

 

13 13 029 000

 

Επικοινωνία

 

 

Ο

 

13 13 029 015

 

 

Αναγνωριστικό

an..512

Ο

 

13 13 029 002

 

 

Είδος

an..3

Ο

 

13 14 000 000

Πρόσθετος παράγοντας της αλυσίδας εφοδιασμού

 

 

 

Ο

 

13 14 031 000

 

Ρόλος

 

a..3

Ν

 

13 14 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης τρίτης χώρας που αναγνωρίζεται από την Ένωση ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο

13 01 017 000 Αριθμός αναγνώρισης.

13 15 000 000

Συμπληρωματικός διασαφιστής

 

 

 

Ο

 

13 15 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

13 15 032 000

 

Είδος συμπληρωματικής υποβολής

 

an..3

Ν

 

13 16 000 000

Πρόσθετα φορολογικά στοιχεία

 

 

 

Ο

 

13 16 031 000

 

Ρόλος

 

an3

Ν

 

13 16 034 000

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ

 

an..17

Ο

 

13 17 000 000

Πρόσωπο που υποβάλλει το τελωνειακό δηλωτικό των εμπορευμάτων

 

 

 

Ο

 

13 17 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01

13 18 000 000

Πρόσωπο που ζητεί αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων

 

 

 

Ο

.

13 18 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01

13 19 000 000

Πρόσωπο που γνωστοποιεί την άφιξη εμπορευμάτων σε περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων υπό προσωρινή εναπόθεση

 

 

 

Ο

 

13 19 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01

13 20 000 000

Πρόσωπο που παρέχει την εγγύηση

 

 

 

Ο

 

13 20 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

 

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01

13 21 000 000

Πρόσωπο που καταβάλλει τον δασμό

 

 

 

Ο

 

13 21 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..17

 

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01

14 01 000 000

Όροι παράδοσης

 

 

 

Ο

 

14 01 035 000

 

Κωδικός INCOTERM

 

a3

Ν

Οι κωδικοί και οι τίτλοι που περιγράφουν την εμπορική σύμβαση ορίζονται στον τίτλο II.

14 01 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

Ο

Κωδικός UN/LOCODE όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 4.

14 01 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

14 01 037 000

 

Τοποθεσία

 

an..35

Ο

 

14 02 000 000

Έξοδα μεταφοράς

 

 

 

Ο

 

14 02 038 000

 

Τρόπος πληρωμής

 

a1

Ν

 

14 03 000 000

Δασμοί και φόροι

 

 

 

Ο

 

14 03 039 000

 

Είδος φόρου

 

an3

Ν

Οι ενωσιακοί κωδικοί προσδιορίζονται περαιτέρω στον τίτλο II

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εθνικούς κωδικούς. Οι εθνικοί κωδικοί πρέπει να έχουν τον μορφότυπο n1an2.

14 03 038 000

 

Τρόπος πληρωμής

 

a1

Ν

 

14 03 042 000

 

Πληρωτέο ποσό φόρου

 

n..16,2

Ο

 

14 03 040 000

 

Φορολογική βάση

 

 

Ο

 

14 03 040 041

 

 

Φορολογικός συντελεστής

n..17,3

Ο

 

14 03 040 005

 

 

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό

an..4

Ο

Χρησιμοποιούνται οι μονάδες μέτρησης και τα προσδιοριστικά που ορίζονται στο TARIC. Στην περίπτωση αυτή, ο μορφότυπος των μονάδων μέτρησης και των προσδιοριστικών είναι an..4, αλλά δεν έχουν ποτέ μορφότυπο n..4, ο οποίος προορίζεται για εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Αν στο TARIC δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται εθνικές μονάδες μέτρησης και προσδιοριστικά. Ο μορφότυπός τους είναι n..4.

14 03 040 006

 

 

Ποσότητα

n..16,6

Ο

 

14 03 040 014

 

 

Ποσό

n..16,2

Ο

 

14 03 040 043

 

 

Ποσό φόρου

n..16,6

Ο

 

14 16 000 000

Συνολικό ποσό δασμών και φόρων

 

 

n..16,2

Ο

 

14 17 000 000

Εσωτερική νομισματική μονάδα

 

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

14 04 000 000

Προσαυξήσεις και εκπτώσεις

 

 

 

Ο

 

14 04 008 000

 

Κωδικός

 

a2

Ν

 

14 04 014 000

 

Ποσό

 

n..16,2

Ο

 

14 05 000 000

Νόμισμα τιμολογίου

 

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

14 06 000 000

Συνολικό ποσό τιμολογίου

 

 

n..16,2

Ο

 

14 07 000 000

Δείκτες αποτίμησης

 

 

an4

Ν

 

14 08 000 000

Ποσό είδους τιμολογίου

 

 

n..16,2

Ο

 

14 09 000 000

Συναλλαγματική ισοτιμία

 

 

n..12,5

Ο

 

14 10 000 000

Μέθοδος αποτίμησης

 

 

n1

Ν

 

14 11 000 000

Προτίμηση

 

 

n3

Ν

 

14 12 000 000

Ταχυδρομική αξία

 

 

 

Ο

 

14 12 012 000

 

Κωδικός νομίσματος

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

14 12 0140 00

 

Ποσό

 

n..16,2

Ο

 

14 13 000 000

Ταχυδρομικά τέλη

 

 

 

Ο

 

14 13 012 000

 

Κωδικός νομίσματος

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

14 13 014 000

 

Ποσό

 

n..16,2

Ο

 

14 14 000 000

Ίδια αξία

 

 

 

Ο

 

14 14 012 000

 

Κωδικός νομίσματος

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

14 14 014 000

 

Ποσό

 

n..16,2

Ο

 

14 15 000 000

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης στον προορισμό

 

 

 

Ο

 

14 15 012 000

 

Κωδικός νομίσματος

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

14 15 014 000

 

Ποσό

 

n..16,2

Ο

 

15 01 000 000

Εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης

 

 

an..19

Ο

 

15 02 000 000

Πραγματική ημερομηνία και ώρα αναχώρησης

 

 

an..19

Ο

 

15 03 000 000

Εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης

 

 

an..19

Ο

 

15 04 000 000

Εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στον λιμένα εκφόρτωσης

 

 

an..19

Ο

 

15 05 000 000

Πραγματική ημερομηνία και ώρα άφιξης

 

 

an..19

Ο

 

15 06 000 000

Ημερομηνία διασάφησης

 

 

an..19

Ο

 

15 07 000 000

Αιτούμενη διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού

 

 

n..3

Ο

 

15 08 000 000

Ημερομηνία και ώρα προσκόμισης των εμπορευμάτων

 

 

an..19

Ο

 

15 09 000 000

Ημερομηνία αποδοχής

 

 

an..19

Ο

 

16 02 000 000

Κράτος μέλος παραλήπτης

 

 

 

Ο

 

16 02 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 03 000 000

Χώρα προορισμού

 

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

Στο πλαίσιο των πράξεων διαμετακόμισης, χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας ISO 3166- alpha-2.

16 04 000 000

Περιοχή προορισμού

 

 

an..35

Ο

Οι κωδικοί ορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

16 05 000 000

Τόπος παράδοσης

 

 

 

Ο

 

16 05 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

Ο

Κωδικός UN/LOCODE όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 4.

16 05 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 05 037 000

 

Τοποθεσία

 

an..35

Ο

 

16 06 000 000

Χώρα αποστολής

 

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 07 000 000

Χώρα εξαγωγής

 

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 08 000 000

Χώρα καταγωγής

 

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 09 000 000

Χώρα προτιμησιακής καταγωγής

 

 

an..4

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

Αν το αποδεικτικό καταγωγής αφορά περιοχή / ομάδα χωρών, χρησιμοποιήστε τους αριθμητικούς κωδικούς αναγνώρισης που προσδιορίζονται στο ενοποιημένο δασμολόγιο που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου.

16 10 000 000

Περιοχή αποστολής

 

 

an..9

Ο

Οι κωδικοί ορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

16 11 000 000

Χώρες διέλευσης του μεταφορικού μέσου

 

 

 

Ο

 

16 11 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 12 000 000

Χώρα διέλευσης της αποστολής

 

 

 

Ο

 

16 12 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 13 000 000

Τόπος φόρτωσης

 

 

 

Ο

 

16 13 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

Ο

Κωδικός UN/LOCODE όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 4.

16 13 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Αν ο τόπος φόρτωσης δεν κωδικοποιείται σύμφωνα με τους κωδικούς UN/LOCODE, η χώρα στην οποία βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης προσδιορίζεται με τον κωδικό GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 13 037 000

 

Τοποθεσία

 

an..35

Ο

 

16 14 000 000

Τόπος εκφόρτωσης

 

 

 

Ο

 

16 14 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

Ο

Κωδικός UN/LOCODE όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 4.

16 14 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Αν ο τόπος εκφόρτωσης δεν κωδικοποιείται σύμφωνα με τους κωδικούς UN/LOCODE, η χώρα στην οποία βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης προσδιορίζεται με τον κωδικό GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 14 037 000

 

Τοποθεσία

 

an..35

Ο

 

16 15 000 000

Τόπος των εμπορευμάτων

 

 

 

Ο

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα είδος για την τοποθεσία των εμπορευμάτων.

16 15 045 000

 

Είδος τοποθεσίας

 

a1

Ν

 

16 15 046 000

 

Προσδιοριστικό του αριθμού αναγνώρισης

 

a1

Ν

 

16 15 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

Ο

Κωδικός UN/LOCODE όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 4.

16 15 047 000

 

Τελωνείο

 

 

Ο

 

16 15 047 001

 

 

Αριθμός αναφοράς

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

16 15 048 000

 

GNSS

 

 

Ο

 

16 15 048 049

 

 

Γεωγραφικό πλάτος

an..17

Ο

 

16 15 048 050

 

 

Γεωγραφικό μήκος

an..17

Ο

 

16 15 051 000

 

Οικονομικός φορέας

 

 

Ο

 

16 15 051 017

 

 

Αριθμός αναγνώρισης

an..17

Ο

Η δομή του αριθμού EORI ορίζεται στον τίτλο II του παραρτήματος 12-01.

16 15 052 000

 

Αριθμός άδειας

 

an..35

Ο

 

16 15 053 000

 

Πρόσθετο αναγνωριστικό

 

an..4

Ο

 

16 15 018 000

 

Διεύθυνση

 

 

Ο

 

16 15 018 019

 

 

Οδός και αριθμός

an..70

Ο

 

16 15 018 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

16 15 018 022

 

 

Πόλη

an..35

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 15 018 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

 

16 15 081 000

 

Διεύθυνση ταχυδρομικού κώδικα

 

 

 

 

16 15 081 021

 

 

Ταχυδρομικός κώδικας

an..17

Ο

 

16 15 081 025

 

 

Αριθμός οικίας

an..35

Ο

 

16 15 081 020

 

 

Χώρα

a2

Ο

 

16 15 074 000

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

 

Ο

 

16 15 074 016

 

 

Όνομα

an..70

Ο

 

16 15 074 075

 

 

Αριθμός τηλεφώνου

an..35

Ο

 

16 15 074 076

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

an..256

Ο

 

16 16 000 000

Τόπος αποδοχής

 

 

 

Ο

 

16 16 036 000

 

UN/LOCODE

 

an..17

Ο

Κωδικός UN/LOCODE όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 4.

16 16 020 000

 

Χώρα

 

a2

Ο

Αν ο τόπος αποδοχής δεν κωδικοποιείται σύμφωνα με τους κωδικούς UN/LOCODE, η χώρα στην οποία βρίσκεται ο τόπος αποδοχής προσδιορίζεται με τον κωδικό GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

16 16 037 000

 

Τοποθεσία

 

an..35

Ο

 

16 17 000 000

Υποχρεωτική διαδρομή

 

 

n1

Ν

 

17 01 000 000

Τελωνείο εξόδου

 

 

 

Ο

 

17 01 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου ορίζεται στον τίτλο II.

17 02 000 000

Τελωνείο εξαγωγής

 

 

 

Ο

 

17 02 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 03 000 000

Τελωνείο αναχώρησης

 

 

 

Ο

 

17 03 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 04 000 000

Τελωνείο διέλευσης

 

 

 

Ο

 

17 04 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 05 000 000

Τελωνείο προορισμού

 

 

 

Ο

 

17 05 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 06 000 000

Τελωνείο εξόδου για διαμετακόμιση

 

 

 

Ο

 

17 06 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 07 000 000

Τελωνείο πρώτης εισόδου

 

 

 

Ο

 

17 07 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 08 000 000

Πραγματικό τελωνείο πρώτης εισόδου

 

 

 

Ο

 

17 08 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 09 000 000

Τελωνείο προσκόμισης των εμπορευμάτων

 

 

 

Ο

 

17 09 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

17 10 000 000

Τελωνείο ελέγχου

 

 

 

Ο

 

17 10 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

18 01 000 000

Καθαρή μάζα

 

 

n..16,6

Ο

 

18 02 000 000

Συμπληρωματικές μονάδες

 

 

n..16,6

Ο

 

18 03 000 000

Συνολική μεικτή μάζα

 

 

n..16,6

Ο

 

18 04 000 000

Μεικτή μάζα

 

 

n..16,6

Ο

 

18 05 000 000

Περιγραφή των εμπορευμάτων

 

 

an..512

Ο

 

18 06 000 000

Συσκευασία

 

 

 

Ο

 

18 06 003 000

 

Είδος συσκευασίας

 

an2

Ο

Κωδικός είδους συσκευασίας όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 1.

18 06 004 000

 

Αριθμός δεμάτων

 

n..8

Ο

 

18 06 054 000

 

Σημεία και αριθμοί

 

an..512

Ο

 

18 07 000 000

Επικίνδυνα εμπορεύματα

 

 

 

Ο

 

18 07 055 000

 

Αριθμός ΟΗΕ

 

an4

Ο

Αριθμός ΟΗΕ όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 5.

18 08 000 000

Κωδικός CUS

 

 

an9

Ο

Κωδικός CUS όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 9.

18 09 000 000

Κωδικός εμπορευμάτων

 

 

 

Ο

 

18 09 056 000

 

Κωδικός διάκρισης Εναρμονισμένου Συστήματος

 

an6

Ο

 

18 09 057 000

 

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας

 

an2

Ο

 

18 09 058 000

 

Κωδικός TARIC

 

an2

Ο

Συμπληρώνεται σύμφωνα με το TARIC (δύο χαρακτήρες που αναφέρονται στην εφαρμογή ειδικών ενωσιακών μέτρων για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων στον τόπο προορισμού)

18 09 059 000

 

Πρόσθετος κωδικός TARIC

 

an4

Ο

Συμπληρώνεται σύμφωνα με τους κωδικούς TARIC (πρόσθετοι κωδικοί).

18 09 060 000

 

Εθνικός πρόσθετος κωδικός

 

an..4

Ο

Κωδικοί που θεσπίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη

18 10 000 000

Είδος εμπορευμάτων

 

 

a..3

Ο

Κωδικοί ένδειξης της φύσης του είδους της ΠΤΕ όπως αναφέρονται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 8

19 01 000 000

Δείκτης εμπορευματοκιβωτίου

 

 

n1

Ν

 

19 02 000 000

Αριθμός αναφοράς μεταφοράς

 

 

an..17

Ο

 

19 03 000 000

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

 

 

n1

Ν

 

19 04 000 000

Μέσο εσωτερικής μεταφοράς

 

 

n1

Ν

Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που προβλέπονται στον τίτλο II όσον αφορά το στοιχείο 19 03 000 000 Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα.

19 05 000 000

Μεταφορικό μέσο αναχώρησης

 

 

 

Ο

 

19 05 061 000

 

Είδος ταυτοποίησης

 

n2

Ν

 

19 05 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..35

Ο

 

19 05 062 000

 

Εθνικότητα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

19 06 000 000

Μεταφορικό μέσο άφιξης

 

 

 

-

 

19 06 061 000

 

Είδος αναγνώρισης

 

n2

Ν

Για το είδος αναγνώρισης χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που ορίζονται στον τίτλο II για το στοιχείο 19 05 061 000 Είδος αναγνώρισης.

19 06 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..35

Ο

 

19 07 000 000

Εξοπλισμός μεταφοράς

 

 

 

Ο

 

19 07 063 000

 

Αριθμός αναγνώρισης εμπορευματοκιβωτίου

 

an..17

Ο

 

19 07 044 000

 

Στοιχεία αναφοράς εμπορευμάτων

 

n..5

Ο

 

19 07 064 000

 

Μέγεθος και είδος εμπορευματοκιβωτίου

 

an..10

Ν

 

19 07 065 000

 

Κατάσταση πλήρωσης εμπορευματοκιβωτίου

 

an..3

Ν

 

19 07 066 000

 

Κωδικός τύπου προμηθευτή εμπορευματοκιβωτίου

 

an..3

Ν

 

19 08 000 000

Ενεργό μεταφορικό μέσο στα σύνορα

 

 

 

Ο

 

19 08 061 000

 

Είδος ταυτοποίησης

 

n2

Ν

Για το είδος αναγνώρισης χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που ορίζονται στον τίτλο II για το στοιχείο 19 05 061 000 Είδος αναγνώρισης.

19 08 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..35

Ο

 

19 08 062 000

 

Εθνικότητα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

19 08 067 000

 

Είδος μεταφορικού μέσου

 

an..4

Ο

Κωδικός είδους μεταφορικού μέσου όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 6.

19 09 000 000

Παθητικό μεταφορικό μέσο στα σύνορα

 

 

 

Ο

 

19 09 061 000

 

Είδος αναγνώρισης

 

n2

Ν

Για το είδος αναγνώρισης χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που ορίζονται στον τίτλο II για το στοιχείο 1 905 061 000 Είδος αναγνώρισης.

19 09 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

an..35

Ο

 

19 09 062 000

 

Εθνικότητα

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

19 09 067 000

 

Είδος μεταφορικού μέσου

 

an..4

Ο

Κωδικός είδους μεταφορικού μέσου όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 6.

19 10 000 000

Σφραγίδα

 

 

 

Ο

 

19 10 068 000

 

Αριθμός σφραγίδων

 

n..4

Ο

 

19 10 015 000

 

Αναγνωριστικό

 

an..20

Ο

 

19 11 000 000

Αριθμός αναγνώρισης υποδοχέα

 

 

an..35

Ο

 

99 01 000 000

Αύξων αριθμός ποσόστωσης

 

 

an6

Ο

 

99 02 000 000

Είδος εγγύησης

 

 

an1

Ν

 

99 03 000 000

Αριθμός αναφοράς εγγύησης

 

 

 

Ο

 

99 03 069 000

 

GRN

 

an..24

Ο

 

99 03 070 000

 

Κωδικός πρόσβασης

 

an..4

Ο

 

99 03 012 000

 

Νόμισμα

 

a3

Ο

Κωδικός νομίσματος όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 2.

99 03 071 000

 

Ποσό προς κάλυψη

 

n..16,2

Ο

 

99 03 072 000

 

Τελωνείο εγγύησης

 

an8

Ο

Η δομή του αναγνωριστικού κωδικού τελωνείου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται για το στοιχείο

17 01 001 000 Αριθμός αναφοράς

99 03 073 000

 

Άλλη αναφορά εγγύησης

 

an..35

Ο

 

99 04 000 000

Εγγύηση μη ισχύουσα για

 

 

a2

Ο

Κωδικός GEONOM όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 3.

99 05 000 000

Φύση εμπορικής πράξης

 

 

n..2

Ο

Κωδικός για τη φύση της εμπορικής πράξης όπως αναφέρεται στην εισαγωγική σημείωση 13 αριθμός 7.

99 06 000 000

Στατιστική αξία

 

 

n..16,2

Ο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πληθάριθμοι

Πληθάριθμοι για επίπεδα διασάφησης

MC

1x (ανά διασάφηση)

MI

9 999x (ανά MC)

HC

99 999x (ανά MC για είσοδο)

HC

999x (ανά MC για διαμετακόμιση)

HI

9 999x (ανά HC)

GS

1x (ανά διασάφηση σε εξαγωγή και εισαγωγή)

GS

9 999x (ανά ανακεφαλαιωτική συμπληρωματική διασάφηση)

GS

1x (ανά HC)

SI

9 999x (ανά GS)

Πληθάριθμοι για κατηγορίες δεδομένων

Στοιχείο/ κατηγορία Υποστοιχείο/ Υποκατηγορία

Ονομασία στοιχείου/κατηγορίας name

Ονομασία υποστοιχείου/υποκατηγορίας name

Πληθάριθμος Διασάφηση

Πληθάριθμος MC

Πληθάριθμος MI

Πληθάριθμος HC

Πληθάριθμος HI

Πληθάριθμος GS

Πληθάριθμος SI

11 01 000 000

Είδος διασάφησης

 

1x

 

 

 

1x

 

 

11 02 000 000

Πρόσθετο είδος διασάφησης

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 03 000 000

Αριθμός είδους εμπορευμάτων

 

 

 

1x

 

1x

 

1x

11 04 000 000

Ένδειξη ειδικής περίπτωσης

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 05 000 000

Δείκτης επανεισόδου

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 06 000 000

Τμηματική αποστολή

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 06 001 000

 

Δείκτης τμηματικής αποστολής

1x

 

 

 

 

 

 

11 06 002 000

 

Προηγούμενος MRN

1x

 

 

 

 

 

 

11 07 000 000

Ασφάλεια

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 08 000 000

Δείκτης μειωμένου συνόλου δεδομένων

 

1x

 

 

 

 

 

 

11 09 000 000

Καθεστώς

 

 

 

 

 

 

 

1x

11 09 001 000

 

Ζητούμενο καθεστώς

 

 

 

 

 

 

1x

11 09 002 000

 

Προηγούμενο καθεστώς

 

 

 

 

 

 

1x

11 10 000 000

Πρόσθετο καθεστώς

 

 

 

 

 

 

 

99x

12 01 000 000

Προηγούμενο έγγραφο

 

9 999x

9 999x

99x

99x

99x

99x

99x

12 01 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 01 002 000

 

Είδος

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 01 003 000

 

Είδος συσκευασίας

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 004 000

 

Αριθμός δεμάτων

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 005 000

 

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 006 000

 

Ποσότητα

 

 

1x

 

1x

 

1x

12 01 079 000

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

1x

 

1x

1x

 

 

12 01 007 000

 

Κωδικός αναγνώρισης είδους εμπορευμάτων

 

1x

1x

1x

1x

 

1x

12 02 000 000

Ειδική μνεία

 

 

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 02 008 000

 

Κωδικός

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 02 009 000

 

Κείμενο

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 03 000 000

Δικαιολογητικό έγγραφο

 

 

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 03 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 03 002 000

 

Είδος

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 03 010 000

 

Ονομασία αρχής έκδοσης

 

 

 

 

 

1x

1x

12 03 005 000

 

Μονάδα μέτρησης και προσδιοριστικό

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 006 000

 

Ποσότητα

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 011 000

 

Ημερομηνία ισχύος

 

 

 

 

 

1x

1x

12 03 012 000

 

Νόμισμα

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 013 000

 

Αριθμός στοιχείου γραμμής εγγράφου

 

1x

 

 

1x

1x

1x

12 03 014 000

 

Ποσό

 

 

 

 

 

 

1x

12 03 079 000

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

1x

 

 

1x

 

 

12 04 000 000

Πρόσθετες αναφορές

 

 

99x

99x

99x

99x

99x

99x

12 04 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

 

1x

 

1x

1x

1x

1x

12 04 002 000

 

Είδος

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 05 000 000

Έγγραφο μεταφοράς

 

9 999x

99x

 

99x

 

99x

99x

12 05 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

1x

1x

 

1x

 

1x

1x

12 05 002 000

 

Είδος

1x

1x

 

1x

 

1x

1x

12 06 000 000

Αριθμός δελτίου TIR

 

1x

 

 

 

 

 

 

12 07 000 000

Στοιχεία αναφοράς αιτήματος παραπομπής

 

1x

 

 

 

 

 

 

12 08 000 000

Αριθμός αναφοράς/UCR

 

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

12 09 000 000

LRN

 

1x

 

 

 

 

 

 

12 10 000 000

Αναβολή πληρωμής

 

9x

 

 

 

 

 

 

12 11 000 000

Αποθήκη

 

 

1x

 

 

 

1x

 

12 11 002 000

 

Είδος

 

1x

 

 

 

1x

 

12 11 015 000

 

Αναγνωριστικό

 

1x

 

 

 

1x

 

12 12 000 000

Άδεια

 

99x

 

 

 

 

 

99x

12 12 002 000

 

Είδος

1x

 

 

 

 

 

1x

12 12 001 000

 

Αριθμός αναφοράς

1x

 

 

 

 

 

1x

12 12 080 000

 

Κάτοχος της άδειας

1x

 

 

 

 

 

1x

13 01 000 000

Εξαγωγέας

 

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 01 016 000

 

Όνομα

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 01 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 01 018 000

 

Διεύθυνση

1x

 

 

 

 

1x

1x

13 02 000 000

Αποστολέας

 

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 016 000

 

Όνομα

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 028 000

 

Είδος προσώπου

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 018 000

 

Διεύθυνση

 

1x

1x

1x

 

1x

1x

13 02 029 000

 

Επικοινωνία

 

9x

 

9x

 

 

 

13 02 074 000

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

9x

 

9x

9x

 

 

13 03 000 000

Παραλήπτης

 

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 016 000

 

Όνομα

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 028 000

 

Είδος προσώπου

 

1x

 

1x

 

 

 

13 03 018 000

 

Διεύθυνση

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

13 03 029 000

 

Επικοινωνία

 

9x

 

9x

 

 

 

13 04 000 000

Εισαγωγέας

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 04 016 000

 

Όνομα

1x

 

 

 

 

 

 

13 04 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

1x

 

 

 

 

 

 

13 04 018 000

 

Διεύθυνση

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 000 000

Διασαφιστής

 

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 016 000

 

Όνομα

1x

 

 

 

 

 

 

13 05 017 000

 

Αριθμός αναγνώρισης

1x