EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32020L0432

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2020/432 (2020. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK attiecībā uz dārzeņu definīciju un ģinšu un sugu sarakstu tās 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/1681

OV L 88, 24.3.2020., 3./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2020/432/oj

24.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2020/432

(2020. gada 23. marts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK attiecībā uz dārzeņu definīciju un ģinšu un sugu sarakstu tās 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas direktīvā (ES) 2019/990 (2), ar kuru tika grozīts Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts, pirms tabulas esošā jēdziena “dārzeņi” definīcija minētajā pantā tika kļūdaini svītrota. Tādējādi Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā vairs nav jēdziena “dārzeņi” definīcijas, kas bija būtiska minētās direktīvas daļa.

(2)

Tāpēc Direktīva 2002/55/EK būtu attiecīgi jālabo.

(3)

Juridiskās noteiktības labad šajā direktīvā noteiktajai transponēšanas dienai vajadzētu atbilst Īstenošanas direktīvā (ES) 2019/990 noteiktajai transponēšanas dienai.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK

Direktīvu 2002/55/EK groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2020. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2020. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 23. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 17. jūnija Īstenošanas direktīva (ES) 2019/990, ar ko groza ģinšu un sugu sarakstu Padomes Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, Padomes Direktīvas 2008/72/EK II pielikumā un Komisijas Direktīvas 93/61/EEK pielikumā (OV L 160, 18.6.2019., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

“dārzeņi”: turpmāk minēto sugu augi, kas paredzēti lauksaimniecības vai dārzkopības produktu ražošanai, bet ne dekoratīviem mērķiem:

Allium cepa L.

Cepa grupa (sīpoli, dārza sīpoli)

Aggregatum grupa (šalotes)

Allium fistulosum L. (lielloku sīpols)

visas šķirnes

Allium porrum L. (puravs)

visas šķirnes

Allium sativum L. (ķiploks)

visas šķirnes

Allium schoenoprasum L. (maurloks)

visas šķirnes

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kārvele)

visas šķirnes

Apium graveolens L.

Seleriju grupa

Sakņu seleriju grupa

Asparagus officinalis L. (sparģelis)

visas šķirnes

Beta vulgaris L.

Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes)

Lapu biešu grupa (mangoldi jeb lapu bietes)

Brassica oleracea L.

Lapu kāpostu grupa

Ziedkāpostu grupa

Galviņkāpostu grupa (sarkanie kāposti un baltie kāposti)

Briseles kāpostu grupa

Kolrābju grupa

Savojas kāpostu grupa

Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie)

Toskānas kāpostu grupa

Tronchuda grupa (Portugāles kāposti)

Brassica rapa L.

Ķīnas kāpostu grupa

Rāceņu grupa

Capsicum annuum L. (dārzeņpipars)

visas šķirnes

Cichorium endivia L. (endīvija)

visas šķirnes

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņu grupa

Lapu cigoriņu grupa (liellapu cigoriņi jeb itāļu cigoriņi)

Rūpniecisko (sakņu) cigoriņu grupa

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbūzs)

visas šķirnes

Cucumis melo L. (melone)

visas šķirnes

Cucumis sativus L.

Gurķu grupa

Īsaugļu gurķu grupa

Cucurbita maxima Duchesne (lielaugļu ķirbis)

visas šķirnes

Cucurbita pepo L. (parastais ķirbis, arī nobriedis ķirbis un patisons, vai kabacis, arī nenobriedis patisons)

visas šķirnes

Cynara cardunculus L.

Artišoku grupa

Lapu artišoku grupa

Daucus carota L. (galda burkāns un lopbarības burkāns)

visas šķirnes

Foeniculum vulgare Mill. (fenhelis)

Azoricum grupa

Lactuca sativa L. (dārza salāts)

visas šķirnes

Solanum lycopersicum L. (tomāts)

visas šķirnes

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lapu pētersīļu grupa

Sakņu pētersīļu grupa

Phaseolus coccineus L. (daudzziedu pupiņa)

visas šķirnes

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņu grupa

Kāršu pupiņu grupa

Pisum sativum L.

Lobāmo zirņu grupa

Šķautņaino zirņu grupa

Cukurzirņu grupa

Raphanus sativus L.

Redīsu grupa

Rutku grupa

Rheum rhabarbarum L. (rabarbers)

visas šķirnes

Scorzonera hispanica L. (melnsakne)

visas šķirnes

Solanum melongena L. (baklažāns)

visas šķirnes

Spinacia oleracea L. (spināts)

visas šķirnes

Valerianella locusta (L.) Laterr. (lauka salāts jeb salātu baldriņš)

visas šķirnes

Vicia faba L. (lauka pupa)

visas šķirnes

Zea mays L.

Cukurkukurūzu grupa

Plīsējkukurūzu grupa

Visi iepriekš minēto sugu un grupu hibrīdi.”


Augša