EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Parížska dohoda – Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy je prvou všeobecnou, právne záväznou celosvetovou dohodou v tejto oblasti. Bola podpísaná 22. apríla 2016 a Európska únia ju ratifikovala 5. októbra 2016.

Text dohody a ostatné súvisiace dokumenty sú dostupné nižšie.

Súvisiace dokumenty