EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Porozumienie paryskie – Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu to pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe porozumienie dotyczące klimatu. Zostało ono podpisane 22 kwietnia 2016 r., a Unia Europejska ratyfikowała je 5 października 2016 r.

Porozumienie i inne powiązane z nim dokumenty są dostępne poniżej.

Dokumenty powiązane