EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Prenošenje u nacionalno zakonodavstvo

U ovom odjeljku možete pronaći mjere koje su države članice EU-a donijele kako bi u nacionalno zakonodavstvo prenijele akte EU-a, uglavnom direktive. Možete pretraživati naslove i, ako su dostupni, tekstove mjera, zajedno s informacijama o datumima kad je Komisija obaviještena o njima, nacionalnim identifikacijskim oznakama akata i poveznicama na preneseni akt EU-a.

Odjeljak se ažurira svaki tjedan.

Kako pretraživati ovaj odjeljak?

S lijeve strane nalaze se alati za pretraživanje.

  • Pretraživanje nacionalnih mjera za prenošenje vodi na obrazac za napredno pretraživanje koji nudi brojne mogućnosti. Pretraživanja će se provoditi samo unutar odjeljka „Prenošenje u nacionalno zakonodavstvo”.
  • Klik na Nedavno objavljeno vodi na popis svih dokumenata objavljenih u tom odjeljku u posljednjih 14 dana.

Kako biste dobili pregled svih nacionalnih mjera za prenošenje koje su države članice EU-a donijele za određenu direktivu, otiđite na stranicu te direktive i zatim u izborniku na lijevoj strani kliknite na „Uvrštavanje u nacionalno zakonodavstvo”.

Alat za automatsko prevođenje dostupan je za prijevod naslova te, ako je dostupan, teksta nacionalnih mjera na sve službene jezike EU-a.