EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Sudska praksa iz zbirke JURE

Zbirka JURE (Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima) sadržava relevantne presude sudova država potpisnica (države članice EU-a te, ako je primjenjivo, Island, Norveška, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina) i Suda EU-a u skladu sa sljedećim zakonodavstvom:

Presude su dostupne samo na izvornom jeziku.

Dostupni su i sažeci svih presuda na engleskom, francuskom i njemačkom (te sažetak na izvornom jeziku ako ga dotična država dostavi).

Pravna osnova

Luganska konvencija (2007.) – članak 3. Protokola br. 2