Lagstiftningsförfarande

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Följ ett lagförslag från det ögonblick det läggs fram tills det slutligen antas och blir lag.

På en tidslinje kan du följa processen. Du kan se vad de olika institutioner och organ som deltar i beslutsprocessen gör.

Från tidslinjen kan du gå vidare till detaljerad information om varje institutions beslut och hur de fattades, du kan se vilka avdelningar som är inblandade, förslagets rättsliga grund och mycket mer.