Likumdošanas procedūras

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 

Jūs varat izsekot līdzi visam kāda konkrēta tiesību akta projekta “dzīves ciklam” no brīža, kad tas iesniegts, līdz brīdim, kad pieņemta tiesību akta galīgā redakcija.

Šī procedūra atainota grafikā. Tajā parādītas visas lēmumu pieņemšanas procedūrā iesaistīto iestāžu un struktūru darbības.

Šajā grafikā varat piekļūt detalizētai informācijai par katras iestādes lēmumiem un to, kā tie pieņemti. Varat arī uzzināt, kuri dienesti un nodaļas bijušas iesaistītas, kāds ir tiesību akta juridiskais pamats u.c.