Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Учредителни договори

Заглавие и година на документа Официален вестник EUR-Lex
(CELEX номер)
Договор за създаване на Европейския съюз (1992 г.)
Не съществува на български език
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
11992M/TXT
Договор за създаване на Европейската икономическа общност (1957 г.) / 11957E/TXT
Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (1957 г.) / 11957A/TXT
Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (1951 г.) 11951K/TXT