EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Tratate în vigoare

Tratatele UE sunt acorduri cu forţă juridică obligatorie încheiate între statele membre ale UE. Ele stabilesc obiectivele UE, regulile de funcţionare a instituţiilor europene, procedura de luare a deciziilor şi relaţiile existente între Uniune şi statele membre. Toate măsurile luate de UE se bazează pe tratate.

Tratatele sunt modificate pentru a asigura o mai mare eficienţă şi transparenţă a UE, pentru a facilita aderarea de noi state membre şi pentru a introduce noi domenii de cooperare.

Pe site-ul EUR-Lex sunt disponibile tratatele fondatoare, de modificare şi de aderare, precum şi unele protocoale.

Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2016)

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial
Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2016) JO C 202, 7.6.2016
Preambul JO C 202, 7.6.2016, p. 15—16
Articolele (1-55) JO C 202, 7.6.2016, p. 16—45
Protocoale (1-37) JO C 202, 7.6.2016, p. 201—329
Declarații (1-65)
JO C 202, 7.6.2016, p. 337—361
Tabele de corespondență JO C 202, 7.6.2016, p. 363—368

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2016)

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial
Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2016) JO C 202, 7.6.2016
Preambul JO C 202, 7.6.2016, p. 47
Articolele (1-358)
JO C 202, 7.6.2016, p. 47—199
Protocoale (1-37) JO C 202, 7.6.2016, p. 201—329
Anexa I JO C 202, 7.6.2016, p. 333—335
Anexa II JO C 202, 7.6.2016, p. 336
Declarații (1-65) JO C 202, 7.6.2016, p. 337—361
Tabele de corespondență JO C 202, 7.6.2016, p. 368—390

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2016)

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2016) JO C 203, 7.6.2016
Preambul JO C 203, 7.6.2016, p. 5
Articolele (1-225)
JO C 203, 7.6.2016, p. 5—52
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) JO C 203, 7.6.2016, p. 54—57
Anexa II JO C 203, 7.6.2016, p. 58
Anexa III JO C 203, 7.6.2016, p. 59
Anexa IV JO C 203, 7.6.2016, p. 60—65
Protocoale (1-6) JO C 203, 7.6.2016, p. 70—107

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016)