EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Geldende verdragen

EU-verdragen zijn bindende overeenkomsten tussen EU-lidstaten. Ze definiëren de doelstellingen van de EU, de regels voor de EU-instellingen, het besluitvormingsproces en de betrekkingen tussen de EU en de lidstaten. Alles wat de EU doet is gebaseerd op deze verdragen.

EU-verdragen worden soms gewijzigd om de EU efficiënter en transparanter te maken, voor te bereiden op nieuwe lidstaten of nieuwe gebieden voor samenwerking aan te duiden.

EUR-Lex bevat alle EU-verdragen: de oprichtingsverdragen , de wijzigingsverdragen en de toetredingsverdragen , net als verscheidene protocollen.

Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 2016)

Titel en jaar van het document Publicatieblad
Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie 2016) PB C 202 van 7.6.2016
Preambule PB C 202 van 7.6.2016, blz. 15–16
Artikelen (1-55) PB C 202 van 7.6.2016, blz. 16–45
Protocollen (1-37) PB C 202 van 7.6.2016, blz. 201–329
Verklaringen (1-65)
PB C 202 van 7.6.2016, blz. 337–361
Concordantietabellen PB C 202 van 7.6.2016, blz. 363–368

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2016)

Titel en jaar van het document Publicatieblad
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2016) PB C 202 van 7.6.2016
Preambule PB C 202 van 7.6.2016, blz. 47
Artikelen (1-358)
PB C 202 van 7.6.2016, blz. 47–199
Protocollen (1-37) PB C 202 van 7.6.2016, blz. 201–329
Bijlage I PB C 202 van 7.6.2016, blz. 333–335
Bijlage II PB C 202 van 7.6.2016, blz. 336
Verklaringen (1-65) PB C 202 van 7.6.2016, blz. 337–361
Concordantietabellen PB C 202 van 7.6.2016, blz. 368–390

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (geconsolideerde versie 2016)

Titel en jaar van het document Publicatieblad
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (geconsolideerde versie 2016) PB C 203 van 7.6.2016
Preambule PB C 203 van 7.6.2016, blz. 5
Artikelen (1-225)
PB C 203 van 7.6.2016, blz. 5–52
Bijlage I PB C 203 van 7.6.2016, blz. 54–57
Bijlage II PB C 203 van 7.6.2016, blz. 58
Bijlage III PB C 203 van 7.6.2016, blz. 59
Bijlage IV PB C 203 van 7.6.2016, blz. 60–65
Protocollen (1-6) PB C 203 van 7.6.2016, blz. 70–107

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2016)