Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Kehtivad aluslepingud

ELi aluslepingud on siduvad kokkulepped ELi liikmesriikide vahel. Nendes sätestatakse ELi eesmärgid, ELi institutsioone käsitlevad eeskirjad, otsuste tegemise põhimõtted ning ELi ja selle liikmesriikide vahelised suhted. Iga ELi poolt võetav meede põhineb aluslepingutel.

Aluslepinguid muudetakse, et suurendada ELi tõhusust ja läbipaistvust, valmistuda uute liikmesriikide ühinemiseks ning lisada uusi koostöövaldkondi.

EUR-Lex hõlmab alus-, muutmis- ja ühinemislepinguid, samuti ka protokolle.

Euroopa Liidu leping (Konsolideeritud versioon 2016)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Euroopa Liidu leping (Konsolideeritud versioon 2016) EÜT C 202, 7.6.2016
Sisukord EÜT C 202, 7.6.2016, lk 1—12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Preambul EÜT C 202, 7.6.2016, lk 15—16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Artiklid (1-52) EÜT C 202, 7.6.2016, lk 16—45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Protokollid (1-37) EÜT C 202, 7.6.2016, lk 201—329
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Deklaratsioonid (1-65)
EÜT C 202, 7.6.2016, lk 337—361
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Üldpõhimõtted, programmid ja statistika EÜT C 202, 7.6.2016, lk 363—368
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Euroopa Liidu toimimise lepingu (Konsolideeritud versioon 2016)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Euroopa Liidu toimimise lepingu (Konsolideeritud versioon 2016) EÜT C 202, 7.6.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Sisukord EÜT C 202, 7.6.2016, lk 1—12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Preambul EÜT C 202, 7.6.2016, lk 47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Artiklid (1-358)
EÜT C 202, 7.6.2016, lk 47—199
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Protokollid (1-37) EÜT C 202, 7.6.2016, lk 201—329
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
I Lisa EÜT C 202, 7.6.2016, lk 333—335
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
II Lisa EÜT C 202, 7.6.2016, lk 336
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Deklaratsioonid (1-65) EÜT C 202, 7.6.2016, lk 337—361
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vastavustabelid EÜT C 202, 7.6.2016, lk 368—390
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (konsolideeritud versioon 2016)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (konsolideeritud versioon 2016) EÜT C 203, 7.6.2016
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Sisukord EÜT C 203, 7.6.2016, lk 3—4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Preambul EÜT C 203, 7.6.2016, lk 5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Artiklid (1-225)
EÜT C 203, 7.6.2016, lk 5—52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
I Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 54—57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
II Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
I Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
II Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 60—65
Protokollid (1-6) EÜT C 203, 7.6.2016, lk 70—107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2016)