Pripravljalni akti EU

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 

Pripravljalni dokumenti so podlaga za zakonodajo EU in nastajajo na različnih stopnjah zakonodajnega in proračunskega postopka.

Vrste dokumentov:

  • Zakonodajni predlogi Komisije
  • Skupna stališča Sveta
  • Zakonodajne in proračunske resolucije in pobude Evropskega parlamenta
  • Mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
  • Mnenja Odbora regij

Neposreden dostop do dokumentov z oznakami COM/JOIN in SEC/SWD


* = Obvezno polje

Iskanje po letnici