Přijmout Zamítnout

EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Přípravné dokumenty

Dokumenty vznikající v rámci přípravy právních předpisů EU v různých fázích legislativního a rozpočtového procesu

Hlavní typy dokumentů

  • legislativní návrhy Komise
  • společné postoje Rady
  • legislativní a rozpočtová usnesení a iniciativy Evropského parlamentu
  • stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru
  • stanoviska Výboru regionů
* = povinné pole