Přípravné akty EU

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Dokumenty vznikající v rámci přípravy právních předpisů EU v různých fázích legislativního a rozpočtového procesu

Hlavní typy dokumentů

  • legislativní návrhy Komise
  • společné postoje Rady
  • legislativní a rozpočtová usnesení a iniciativy Evropského parlamentu
  • stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru
  • stanoviska Výboru regionů

Přímý přístup k dokumentům COM/KOM, JOIN a SEC/SWD


* = povinné pole

Přístup podle roku