EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Международни споразумения

В този раздел можете да намерите инструменти, изготвени от ЕС при упражняването на неговата външна компетентност, включително:

  • споразумения, сключени съвместно от държавите членки и Европейския съюз (или предишните Европейски общности — ЕО, ЕИО, ЕОВС) и/или Европейската общност за атомна енергия с държави извън ЕС или с международни организации в области, в които Съюзът и държавите членки имат споделена компетентност („смесени“ споразумения);
  • двустранни и многостранни споразумения, сключени от Европейския съюз (или предишните Европейски общности — ЕО, ЕИО, ЕОВС) и/или Европейската общност за атомна енергия с държави извън ЕС или с международни организации в области, в които Съюзът може да действа самостоятелно („изключителна компетентност на ЕС“);
  • актове на органи, създадени по силата на такива международни споразумения.

Тези международни споразумения на ЕС са придружени от богат правен анализ и свързана информация (валидност на акта, дати на влизане в сила, връзки с други документи и много други данни).

Как да търсите в този раздел?

Лявата част на тази страница дава достъп до няколко инструмента за търсене.

  • Търсене в международни споразумения ще ви пренасочи към формуляр за разширено търсене, който предлага много възможности. Търсенето ще се извършва само в колекцията „Международни споразумения“.
  • Регистърът на международните споразумения съдържа всички документи от този раздел, организирани в 20 основни области и няколко подобласти.
  • Публикувано наскоро дава достъп до всички документи, публикувани в този раздел през последните 14 дни.