EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Rättspraxis

Sök och läs EU-domstolens rättspraxis:

 1. Domar och beslut i
  • mål mellan EU-institutioner, EU-länder eller andra juridiska eller fysiska personer och andra EU-institutioner eller Europeiska centralbanken
  • mål mot EU-länderna för att de underlåtit att genomföra skyldigheter enligt fördragen
  • förhandsavgöranden om EU-rättens giltighet eller tolkning, på begäran av nationella domstolar
  • tvister mellan EU och dess anställda
 2. Generaladvokaternas slutsatser och yttranden
 3. Domstolsyttranden om avtal mellan EU och länder utanför EU eller internationella organisationer