EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Evropska centralna banka

Pomoč Napredno iskanje

Evropska centralna banka (ECB) je institucija EU, ki deluje po jasnih pravilih, ki so določena v primarnem in sekundarnem pravu EU. ECB lahko pri opravljanju svojih nalog sprejema pravne akte ter daje in objavlja mnenja o predlagani zakonodaji na področjih iz svoje pristojnosti. V tem razdelku najdete vse pravne akte ECB – vključno s spremembami, popravki in prečiščenimi različicami – v vseh relevantnih uradnih jezikih EU ter sodno prakso, pomembno za ECB.