EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Banca Centrală Europeană

Asistenţă Căutare avansată

Banca Centrală Europeană (BCE) este o instituție a UE care funcționează în baza unor norme clar definite care se regăsesc în dreptul primar și secundar al UE. Pentru a-și îndeplini atribuțiile, BCE poate să adopte acte juridice și să emită și să publice avize cu privire la proiecte legislative în domeniile care intră în sfera sa de competență. În această secțiune veți regăsi toate actele juridice adoptate de BCE, inclusiv modificări, rectificări și versiuni consolidate ale acestora, în toate limbile oficiale ale UE relevante, precum și jurisprudența relevantă pentru BCE.