EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Europejski Bank Centralny

Pomoc Wyszukiwanie zaawansowane

Europejski Bank Centralny (EBC) jest instytucją UE podlegającą ściśle określonym zasadom zawartym w pierwotnym i wtórnym prawie UE. W toku wykonywania swoich zadań EBC może przyjmować akty prawne, a także wydawać i publikować opinie dotyczące projektów przepisów prawnych w dziedzinach podlegających jego kompetencji. W tej części znajdują się wszystkie akty prawne EBC – w tym akty zmieniające, sprostowania i wersje skonsolidowane – we wszystkich odpowiednich językach urzędowych UE, a także orzecznictwo mające znaczenie dla EBC.