EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Europese Centrale Bank

Help Uitgebreid zoeken

De Europese Centrale Bank (ECB) is een EU-instelling die werkt volgens duidelijk omschreven regels die terug te vinden zijn in het primaire en secundaire EU-recht. Bij de uitvoering van haar taken kan de ECB rechtshandelingen vaststellen en ook adviezen uitbrengen en publiceren over wetgevingsvoorstellen die onder haar bevoegdheid vallen. In deze rubriek vindt u alle rechtshandelingen van de ECB — met inbegrip van wijzigingen, rectificaties en geconsolideerde versies — in alle relevante officiële EU-talen en jurisprudentie die relevant is voor de ECB.