EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Eiropas Centrālā banka

Palīdzība Detalizētā meklēšana

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir ES iestāde, kas darbojas saskaņā ar skaidri definētiem noteikumiem, kuri atrodami ES primārajos un sekundārajos tiesību aktos. Pildot savus uzdevumus, ECB var pieņemt tiesību aktus, kā arī sniegt un publicēt atzinumus par ierosinātajiem tiesību aktiem savas kompetences jomās. Šajā iedaļā atradīsiet visus ECB tiesību aktus, tostarp grozījumus, labojumus un konsolidētās redakcijas, visās attiecīgajās oficiālajās ES valodās, kā arī judikatūru, kas attiecas uz ECB.