EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Euroopa Keskpank

Abi Täppisotsing

Euroopa Keskpank (EKP) kui ELi institutsioon tegutseb ELi esmases ja teiseses õiguses selgelt määratletud eeskirjade alusel. Oma ülesannete täitmisel võib EKP vastu võtta õigusakte ning esitada ja avaldada arvamusi EKP pädevusvaldkonnas kavandatud õigusaktide kohta. Käesoleval lehel on toodud kõik EKP õigusaktid – sealhulgas muudatused, parandused ja konsolideeritud versioonid – kõikides asjaomastes ELi ametlikes keeltes, samuti EKPga seonduv kohtupraktika.